Instrumente destinate evaluării performante în psihologie

Catalogul probelor psihologice – Distribuitori

A

ABAS II – Adaptive Behavior Assessment System – Scala de evaluare a comportamentului adaptativ; Distribuitor: TestCentral

ABCD-M – Chestionarul Big Five Minulescu; Distribuitor: TestCentral

ADI-R – Autism Diagnostic Interview, Revised – Interviul de diagnosticare a autismului, revizuit; Distribuitor: TestCentral

ADOS‑2 – Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition; Distribuitor: TestCentral

AMI – Achievement Motivation Inventory; Distribuitor: TestCentral

APM – Matrici Progresive Raven Avansat; Distribuitor: RTS Romanian Psychological Testing Services

APS-SF – Scală de Evaluare a Tulburărilor din Adolescenţă – forma scurtă; Distribuitor: Cognitrom

ASEBA – Sistemul Achenbach Al Evaluării Bazate Empiric; Distribuitor:
Romanian Psychological Testing Services

ASRS – Autism Spectrum Rating Scales; Distribuitor: TestCentral

ASSET – A Shortened Stress Evaluation Tool; Distribuitor: TestCentral

ASSI – Chestionarul  Stimei de Sine; Distribuitor: Psiho Profile

B

BASC-2 – Behavior Assessment System for Children – 2; Distribuitor: TestCentral

BDI-II –  Inventarul de Depresie Beck; Distribuitor: RTS Romanian Psychological Testing Services

BFA – Big Five Adjectives; Distribuitor: TestCentral

BFQ – Big Five Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

Big Five©plus; Distribuitor: Psiho Profile

BML – Bateria memoriei de lucru; Distribuitor: TestCentral

BVRT – Benton Visual Retention Test; Distribuitor: TestCentral

BWAS – Barron-Welsh Art Scale; Distribuitor: TestCentral

C

CAS – Cognitrom Assessment System; Distribuitor: Cognitrom

CASE-SF – Scalele de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă; Distribuitor: Cognitrom

CCAE – Checklist for Child Abuse Evaluation; Distribuitor: TestCentral

CCPintranet – Platformă de orientare școlară și profesională; Distribuitor: Cognitrom

CDI – Child Depression Inventory; Distribuitor: TestCentral

CERQ – Chestionar de evaluare a copingului cognitiv-emoţional;
Distribuitor: Cognitrom

CONNERS 3 – Scalele de evaluare Conners, a treia ediție; Distribuitor: TestCentral

CPI – California Psychological Inventory (260, 434); Distribuitor: TestCentral

CPM – Matrici Progresive Raven Color; Distribuitor: Romanian
Psychological Testing Services

CSEI – Coopersmith Self-Esteem Inventories; Distribuitor: TestCentral

CSI-4 – Chestionar de evaluare a copiilor de vârstă școlară; Distribuitor: Cognitrom

CSS – Studiu privind Satisfacția Clienților; Distribuitor: Hart Consulting

D

d2 – Test de atenție; Distribuitor: Romanian Psychological Testing Services

DA 12profile ; Distribuitor: Psiho Profile

DAAT – Dynamic Attention Assessment Test; Distribuitor: Horia Băjenaru

DAPP-BQ – Dimensional Assessment of Personality Pathology: Basic Questionnaire ; Distribuitor: TestCentral

DAS – Dyadic Adjustment Scale; Distribuitor: TestCentral

DASS – Scalele de Depresie, Anxietate și Stres; Distribuitor: Cognitrom

DDDI – Dula Dangerous Driving Index; Distribuitor: TestCentral

DDST II – Denver Developmental Screening Test; Distribuitor: TestCentral

DECAS – Inventar de personalitate ; Distribuitor: Psiho Proiect

DS – Chestionarul Dezirabilității Sociale; Distribuitor: Psiho Profile

E

ECI- 4 – Chestionar de evaluare a copiilor; Distribuitor: Cognitrom

EDI-3 – Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3;
Distribuitor: Cognitrom

EFE – Evaluarea Funcțiilor Eului; Distribuitor: TestCentral

EMAS și EMAS-SAS – Scalele Endler de Evaluare Multidimensională a Anxietății; Distribuitor: Cognitrom

Engaging Leader; Distribuitor: Hart Consulting

EOS – Studii de Opinie a Angajaților; Distribuitor: Hart Consulting

EPQ-R – Eysenck Personality Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

EQ-i – Emotional Quotient Inventory; Distribuitor: TestCentral

EQ-i LD – EQ-i Leadership Report; Distribuitor: TestCentral

ESQ2 – Employee Screening Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

ETP duo – Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate; Distribuitor: Psiho Profile

Evaluarea 360° sau feedback-ul multi-sursă; Distribuitor: Hart Consulting

EVIQ-S – Proba de evaluare a aptitudinilor cognitive generale; Distribuitor: Psiho Proiect

F

FFNPQ – Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

FJAS – Fleishman Job Analysis Survey; Distribuitor: TestCentral

Probele Flanker AC, Flanker AD; Distribuitor: Psiho Proiect

FPI – Freiburger Persönlichkeitsinventar; Distribuitor: TestCentral

G

GAMA – General Ability Measure for Adults; Distribuitor: TestCentral

Gata pentru școală – Bateria de evaluare a copilului preșcolar; Distribuitor: TestCentral

H

HDI – Hamilton Depression Inventory; Distribuitor: TestCentral

HiPIC – Hierarchical Personality Inventory for Children; Distribuitor: TestCentral

Hogan Assessments: HPI, HDS, MVPI; Distribuitor: Hart Consulting

I

IM – Chestionarul implicării motivaționale; Distribuitor: Psiho Profile

INEM – Chestionarul Inteligenței Emoționale; Distribuitor: Psiho Profile

IST – Intelligenz-Struktur-Test 2000 R; Distribuitor: TestCentral

IVE – Eysenck Impulsiveness Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

J

JSS – Job Stress Survey; Distribuitor: TestCentral

JVIS – Jackson Vocational Interest Survey; Distribuitor: TestCentral

K

KEV – Das Kieler Einschulungs-verfahren / Evaluare pentru înscrierea la școală; Distribuitor: TestCentral

KOHS – Testul Kohs al cuburilor; Distribuitor: TestCentral

L

Leadership Versatility Index; Distribuitor: Hart Consulting

LOQ – Leadership Opinion Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

LSI – Learning Styles Inventory; Distribuitor: TestCentral

M

MAB-II – Multidimensional Aptitude Battery II; Distribuitor: TestCentral

MACI – Millon Adolescent Clinical Inventory; Distribuitor: TestCentral

MASC – Multidimensional Anxiety Scale for Children; Distribuitor: TestCentral

MCMI®-III – Millon® Clinical Multiaxial Inventory – III; Distribuitor: TestCentral

MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

MMPI®-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2; Distribuitor: TestCentral

MMSE-2 – Mini-Mental State Examination, Second Edition; Distribuitor: TestCentral

MPACI – Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory; Distribuitor: TestCentral

MSCEIT – Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test; Distribuitor: TestCentral

N

NEO FFI – NEO Five-Factor Inventory; Distribuitor: TestCentral

NEO-FFI-3 – NEO Five-Factor Inventory-3; Distribuitor: TestCentral

NEO PI-R – NEO Personality Inventory, Revised; Distribuitor: TestCentral

NEO-PI-3 – NEO Personality Inventory – 3; Distribuitor: TestCentral

NEO PI-R LD – NEO PI-R Leadership Report; Distribuitor: TestCentral

NEPSY – Bateria de evaluare neuropsihologică la copii 3-12 ani; Distribuitor: Cognitrom

NPQ – Nonverbal Personality Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

O

OMNI-IV – Inventarul tulburărilor de personalitate; Distribuitor: Cognitrom

P

PANSS – Positive and Negative Syndrome Scale; Distribuitor: TestCentral

PASAT 2000 – Poppleton-Allen Sales Aptitude Test; Distribuitor: TestCentral

PCL-R – Hare Psychopathy Checklist-Revised, 2nd Edition; Distribuitor: TestCentral

PDSQ – Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric; Distribuitor: Cognitrom

PEDa – Platformă de evaluare a dezvoltării 3-6/7 ani; Distribuitor: Cognitrom

PEDb – Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7-18/19 ani; Distribuitor: Cognitrom

PEP-3 – Psychoeducational Profile – Third Edition; Distribuitor: TestCentral

PSISELTEVA; Distribuitor RQ PLUS PRODCOMIMPEX SRL

PLIV-TH – AZUBI-TH Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz fur handwerkliche und technische Tatigkeiten; Distribuitor: TestCentral

PON; Distribuitor: Psiho Proiect

Q

QOLI® – Quality of Life Inventory; Distribuitor: TestCentral

R

RORSCHACH; Distribuitor: TestCentral

S

SACS – Scala de abordare strategică a copingului; Distribuitor: Cognitrom

SACQ – Student Adaptation to College Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

SBDQ – Supervisory Behavior Description Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

Scenotest – Metoda proiectiva a diagnozei prin joc; Distribuitor: TestCentral

SCQ – Social Communication Questionnaire; Distribuitor: TestCentral

SCID-I – CV; Distribuitor Romanian Psychological Testing Services

SDS – SDS-Holland / Holland Self-Directed Search; Distribuitor: TestCentral

SEC – Sistem de Evaluare Clinică; Distribuitor: Romanian Psychological Testing Services

Sistem ECO – Analiza Climatului Organizațional; Distribuitor: Ticu Constantin

SL-TDI – Singer-Loomis Type Deployment Inventory; Distribuitor: TestCentral

SM – Chestionarul Stilului de Muncă; Distribuitor: Psiho Profile

SMALSI – Chestionar de evaluare a strategiilor de învăţare; Distribuitor: Cognitrom

SON-R 2 1/2 ani – 7 ani – Snijders-Oomen Nonverbaler Intelligenztest;
Distribuitor: TestCentral

SPM – Scala Persistenței Motivaționale; Distribuitor: Psiho Profile

SPM – Matrici Progresive Standard; Distribuitor: Romanian Psychological Testing Services

SRS – Chestionarul Stilului de Relaționare Socială; Distribuitor: Psiho Profile

STAI – C – State-Trait Anxiety Inventory Form for Children; Distribuitor: TestCentral

STAI – Y – State-Trait Anxiety Inventory Y Form; Distribuitor: TestCentral

STAXI-2 – State-Trait Anger Expression Inventory, 2nd Edition; Distribuitor: TestCentral

SWS – Survey of Work Styles; Distribuitor: TestCentral

T

TAB – Testul de Apercepție destinat persoanelor Vârstnice; Distribuitor: TestCentral

TAC – Testul Apercepției pentru Copii; Distribuitor: TestCentral

TAT – Testul Apercepției Tematice; Distribuitor: TestCentral

TCCC – Test de coordonare a corpului pentru copii; Distribuitor: TestCentral

TEDE6 – Test dévaluation dynamique de l’éducabilité; Distribuitor: TestCentral

TI – Chestionarul Toleranței la Incertitudine; Distribuitor: Psiho Profile

TOM – Test di Orientamento Motivazionale; Distribuitor: TestCentral

TTCT – Torrance Tests of Creative Thinking; Distribuitor: TestCentral

V

Vienna Test System (VTS); Distribuitor: Hart Consulting

W

WCST – Wisconsin Card Sorting Test; Distribuitor: TestCentral

WISC-IV – Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra; Distribuitor: Romanian Psychological Testing Services

Informațiile prezentate în această rubrică au caracter informativ. Încercați să obțineți datele și celelalte elemente necesare din surse directe