Sari la conținut

SON-R 2 1/2 ani – 7 ani – Snijders-Oomen Nonverbaler Intelligenztest

Denumirea probei: SON-R 2 1/2 ani – 7 ani – Snijders-Oomen Nonverbaler Intelligenztest

Autori: Peter J. Tellegen Ph.D., Jacob A. Laros Ph.D., Nan Snijders-Oomens și Jan Snijders

Adaptarea în România: Dragoș Iliescu

Descrierea probei: SON-R poate fi considerat varianta non-verbală a celebrului WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children).

Pentru că nu implică utilizarea limbajului – este permisă aplicarea lui în cazul copiilor cu probleme sau cu handicap de limbaj, de vorbire sau de comunicare, de exemplu copii care suferă de o tulburare de limbaj, vorbire sau auz, copii cu probleme de dezvoltare socială sau copii imigranți, care au o altă limbă maternă decât limba specialistului care realizează administrarea testului.

Scorurile obținute de copil la cele 6 subteste diferite sunt combinate pentru a forma un scor al inteligenței care reprezintă abilitatea copilului, în comparație cu grupul său de vârstă.

Grup ţintă: copii cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 7 ani

Durata medie de aplicare: 90 minute

Forma de administrare: individual

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică