Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra – WISC-IV

Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra – WISC-IV

Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra este un instrument clinic, administrat individual, care evaluează abilitatea cognitivă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11)

Denumirea probei: Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra – WISC-IV

Autor: David Wechsler, PhD

Adaptarea în România: coordonator .dr. Anca Dobrean

Descrierea probei:  Scala WISC-IV este compusă din 15 subteste: 10 subteste provenind de la scala WISC-III şi 5 subteste noi.

Abrevierile şi descrierea subtestelor

Subtestul
Abreviere
Descriere
Cuburi
(Block Design)
Cu
În timp ce vede un model construit sau un desen din Cartea cu itemi, copilul utilizează cuburi alb cu roşu pentru a reconstrui modelul, într-un timp limită.
Similarităţi
(Similarities)
Si
Copilului i se prezintă două cuvinte care reprezintă obiecte sau concepte comune si acesta descrie prin ce sunt similare.
Memorarea numerelor

(Digit Span)
MN
Pentru memorarea numerelor în ordinea prezentată, copilul repetă numerele ordinea în care i-au fost prezentate cu voce tare, de către examinator. Pentru memorarea numerelor în ordine inversă, copilul repetă numerele în ordine inversă celei prezentate de către examinator.
Concepte grafice
(Picture Concepts)
CGr
Copilului i se prezintă două sau trei şiruri de imagini şi alege una din fiecare şir pentru a forma un grup cu caracteristici comune.
Codare
(Coding)
Co
Copilul copiază simboluri care formează pereche cu forme geometrice simple sau cu numere. Utilizând o cheie, copilul desenează fiecare simbol în forma corespunzătoare, într-un timp limită.
Vocabular
(Vocabulary)
Voc
Pentru itemii imagistici, copilul numeşte imaginile prezentate în Cartea cu itemi. Pentru itemii verbali, copilul oferă definiţii.
Secvenţe de litere şi numere
(Letter-Number Sequencing)
SLN
Copilului i se citeşte o secvenţă de litere şi numere, iar el va trebui să spună numerele în ordine crescătoare şi literele în ordine alfabetică.
Matrici
(Matrix Reasoning)
M
Copilul priveşte o matrice incompletă şi selectează partea care lipseşte din 5 opţiuni de răspuns.
Înţelegere
(Comprehension)
Î
Copilul răspunde la întrebări, bazându-se pe modalitatea în care el înţelege principiile generale şi situaţiile sociale.
Căutare de simboluri
(Symbol Search)
CS
Copilul studiază un grup de simboluri şi indică dacă simbolul-ţintă/simbolurile ţintă se potrivesc sau nu cu cele din grupul de simboluri prezentat, într-un timp limită.
Completare de imagini
(Picture Completion)
CI
Copilul vede o imagine, apoi indică sau spune partea importantă care lipseşte, într-un timp limită.
Barare
(Cancellation)
B
Copilul studiază un aranjament imagistic structurat, apoi aleator, şi marchează imaginile-ţintă într-un timp limită.
Informaţii
(Information)
Inf
Copilul răspunde la întrebări care se adresează unei largi palete de cunoştinţe generale.
Aritmetică
(Arithmetic)
A
Copilul rezolvă mental o serie de probleme prezentate oral, într-un timp limită.
Raţionament verbal

(Word Reasoning)
RV
Copilul identifică conceptul comun descris printr-o serie de indicii.

Grup ţintă: evaluarea copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani şi 0 luni şi 16 ani şi 11 luni (6:0 – 16:11).

Durata medie de aplicare: administrarea subtestelor obligatorii durează în medie 65-80 de minute, pentru majoritatea copiilor. Este de dorit administrarea întregului test într-o singură şedinţă de aplicare. Dacă sunt necesare 2 şedinţe, următoarea ar trebui să aibă loc cât mai repede, preferabil în decurs de o săptămână.

Condiţii de aplicare: individual.

Date de contact ale distribuitorului: http://rtscluj.ro/

 

Vizitați și Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică

3 comentarii la „Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii – ediţia a patra – WISC-IV”