TOM – Test di Orientamento Motivazionale

Denumirea probei: Test di Orientamento Motivazionale (TOM)

Autori: Laura Borgogni, PhD, Laura Petita, PhD, Claudio Barbaranelli, PhD

Adaptarea în România: Horia Pitariu, Daniela Vercellino, Dragoș Iliescu

Descrierea probei: Test di Orientamento Motivazionale este un chestionar de tip autodeclarativ (self-report), dezvoltat pentru măsurarea motivelor care orientează comportamentul la locul de muncă, sau a înclinațiilor motivaționale care se manifestă în situații organizaționale.

Grup ţintă: adolescenți și adulți, peste 17 ani

Durata medie de aplicare: 10 minute

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică