Probele Flanker AC, Flanker AD

Testul Flanker a fost conceput ca un test flexibil ce poate fi aplicat în două variante diferite: Flanker AC, Flanker AD

Denumirea probei: Probele Flanker AC, Flanker AD

Acronim: Flanker AC, Flanker AD

Autori: Florin A. Sava, Laura Pătruţ (coordonatori)

Avizat de către CPR: Psiho Proiect SRL, licenţă de distribuire pentru România

Descriere: Testul Flanker a fost conceput ca un test flexibil ce poate fi aplicat în două variante diferite: ca test ce măsoară nivelul atenţiei concentrate al unei persoane – proba Flanker AC; ca test ce măsoară atenţia distributivă a unei persoane – proba Flanker AD.

Deoarece proba este una deosebit de simplă, poate fi aplicată elevilor începând de la 13 ani în sus, adolescenţilor şi adulţilor. Proba se adresează populaţiei generale, spre a fi aplicată fără restricţii care să ţină de nivelul de educaţie sau nivelul intelectual al persoanelor examinate.

Domenii de aplicare: psihologia muncii şi organizaţională, psihologia transporturilor, psihologia aplicată în servicii, psihologie clinică, psihologie educaţională şi consiliere vocaţională, psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale.

Durata de aplicare: Flanker AC are o durată de completare de 5 minute (2 minute instructajul + exerciţiul, respectiv 3 minute durata standard a probei). Flanker AD poate fi aplicat doar dacă în prealabil a fost aplicat Flanker AC. Aplicarea succesivă a probelor Flanker AC şi Flanker AD se realizează în 10 minute.

Date de contact ale distribuitorului: str. Dorobanţilor nr. 3B, et 4, Timişoara, 0256439440, office@decas.ro, https://www.decas.ro/

Sursa: Sava F.A., Pătruţ L. (coord.) (2010). Probele Flanker AC, Flanker AD şi PON, Manual de utilizare. Timişoara: Editura ArtPress; https://copsi.ro/