Atenţia concentrată vs distributivă

Atenţia concentrată

  • capacitatea de a răspunde corect la anumiţi stimuli în situaţia existenţei unor stimuli distractori, cu alte cuvinte de a se concentra spre stimuli consideraţi relevanţi şi de a-i ignora pe cei irelevanţi.
  • abilitatea de a se focaliza pe un anumit stimul şi de a ignora ceilalţi stimuli distructivi.

Atenţia distributivă

  • capacitatea de a răspunde simultan (de a face faţă cognitiv cu succes) la sarcini multiple derulate în acelaşi timp.
  • abilitatea de a performa cu succes în cel puţin două sarcini realizate concomitent.

Probe utilizate pentru a surprinde diferite calităţi ale atenţiei:

  • pentru vigilenţă (proba timp de reacţie simplu inclusă în CAS, comercializată de Cognitrom SRL din Cluj-Napoca);
  • pentru atenţia concentrată (proba d2, adaptată în Romanian Pszchological Testing Services SRI din Cluj-Napoca sau Flanker AC, comercializată de PsihoProiect SRL din Timişoara);
  • pentru mobilitatea atenţiei (proba de comutare a atenţiei TCA inclusă în CAS, comercializată de Cognitrom SRL din Cluj-Napoca);
  • pentru atenţia distributivă (proba Flanker AD comercializată de PsihoProiect SRL din Timişoara).

A menţine practica utilizării unor probe vechi precum Krapelin sau Praga, în condiţiile în care multe dintre acestea au caracteristici psihometrice îndoielnice şi etaloane învechite, înseamnă o îndepărtare de la o conduită profesională.

Sursa: Sava F.A., Pătruţ L. (coord.) (2010). Probele Flanker AC, Flanker AD şi PON, Manual de utilizare. Timişoara: Editura ArtPress