INEM – Chestionarul Inteligenței Emoționale

Denumirea probei: INEM – Chestionarul Inteligenței Emoționale

Descrierea probei:  Chestionarul INEM (Inteligență Emoțională) permite evaluarea inteligenței emoționale, adică „a capacității unei persoane de a recunoaște şi diferenția propriile trăiri, de a le gestiona şi de a le folosi eficient în modul de gândire şi acțiune” (Salovey şi Mayer, 1990).

Stein şi Book (2003) afirmă că inteligența cognitivă (IQ) poate prezice între 1 și 20 % succesul la locul de muncă în timp ce  inteligența emoțională (EQ) este direct responsabilă de reușită în proporție de 27-45%. Spre deosebire de IQ, competențele bazate pe inteligența emoțională (EQ) sunt învățate prin  educație şi exerciții iar arta de a conduce este considerată o formă sui-generis a inteligenței emoționale, fiind puternic corelată cu leadership-ul transformațional. (Hatch şi H. Gardner, 1989). 

Date de contact ale distribuitorului: PsihoProfile

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică