Sari la conținut

EVIQ-S – Proba de Abilități Cognitive Generale

Denumirea probei: EVIQ-S – Proba de Abilități Cognitive Generale

Autori: Florin-Alin Sava, Laurențiu Maricuțoiu, Ticu Constantin (coordonatori)

Descrierea probei: EVIQ-S este un instrument fundamentat pe cel recunoscut model de inteligență – modelul CHC și are ca rezultat principal reflectarea nivelului general de inteligență printr-un scor IQ. Din rațiuni practice EVIQ-S oferă complementar o estimare a nivelului de inteligență pe două subscale: inteligența verbală, respectiv cea non-verbală. Proba conține și o serie de indicatori de validare a profilului (delta dificultate, infrecvență etc.) pentru a detecta situațiile în care testul este completat la întâmplare (cazul celor lipsiți de motivație pentru a completa testul sau al celor care nu au înțeles instructajul ori itemii probei), precum și situațiile în care se încearcă deliberat obținerea unei performanțe inferioare în contexte cu miză (de exemplu, pentru a obține nemeritat o pensie de handicap simulând o deficiență intelectuală etc.).

Grup ţintă: persoane începând cu vârsta de 15 ani

Durata medie de aplicare: EVIQ-S se aplică cu limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect va trebui să rezolve cât mai multe sarcini în 15 minute. La acest timp se adaugă alte 3-4 minute pentru instructaj și exersarea a patru probleme model

Forma de administrare: individual / grup (preferabil în formațiuni de maximum 20 de persoane)

Date de contact ale distribuitorului: Decas

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică