ABAS II – Adaptive Behavior Assessment System – Scala de evaluare a comportamentului adaptativ

ABAS II – Adaptive Behavior Assessment System - Scala de evaluare a comportamentului adaptativ

Denumirea probei: ABAS II – Adaptive Behavior Assessment System – Scala de evaluare a comportamentului adaptativ

Autori: Patti L. Harrison, Thomas Oakland

Descrierea probei: ABAS II (Scala de evaluare a comportamentului adaptativ) este un instrument multifuncțional care poate fi folosit în mai multe scopuri. Printre obiectivele de evaluare ABAS-II pot fi menționate: evaluarea globală, diagnoza subiecților care prezintă dificultăți la nivelul abilităților cotidiene de adaptare, necesare pentru funcționarea eficientă în mediul de viață. Aceste rezultate se raportează în ABAS II la cerințele pe care le îndeplinesc persoanele de aceeași vârstă cu cea evaluată. Rapoartele obținute în urma aplicării ABAS II pot fi utilizate în combinație cu rezultatele obținute din alte modalități de evaluare, pentru a se lua decizii în ceea ce privește stabilirea unui diagnostic și pentru a planifica intervenții viitoare și direcții de acțiune necesare.

Cele cinci formulare de evaluare oferă posibilitatea de a măsura abilitățile adaptative ale persoanelor până la vârsta de 89 de ani și în contexte diferite, incluzive în mediul de acasă, de la grădiniță, școală, în comunitate și la locul de muncă. Unele dintre aceste abilități sunt observabile doar în anumite condiții și doar de unii dintre evaluatori. De aceea, sunt necesare formulare de evaluare diferențiate pentru evaluarea abilităților adaptative, în așa fel încât itemii să fie cei mai relevanți pentru acel mediu și pentru evaluator.

 • Formularul pentru Părinte/ Îngrijitor (vârsta 0-5 ani);
 • Formularul pentru Părinte (vârsta 5-21 ani)
 • Formularul pentru Profesor/ Educator (vârsta 2-5 ani);
 • Formularul pentru Profesor (vârsta 5-21 ani);
 • Formularul pentru Adult (vârsta 16-89 ani).

Așa cum sunt măsurate de ABAS-II, deprinderile adaptative sunt definite – abilități practice de zi cu zi care sunt necesare pentru ca persoana să funcționeze și să corespundă cerințelor mediului înconjurător, incluzând aici și capacitatea de a avea grijă efectiv de propria persoană în mod independent, dar și interacțiunea cu alți oameni.

Evaluarea abilităților adaptative poate oferi informații importante pentru diagnosticare și  planificarea tratamentului sau a intervenției pentru persoane cu:

 • întârzieri de dezvoltare;
 • factori de risc biologici;
 • traume craniene;
 • autism;
 • ADHD;
 • tulburări de învățare și comportament;
 • insuficiență senzorială;
 • dizabilități sau traume fizice;
 • sănătate precară;
 • insuficiență motorie;
 • tulburări emoționale;
 • leziuni cerebrale;
 • atac cerebral;
 • demențe;
 • Alzheimer;
 • tulburări legate de consumul de substanțe;
 • tulburări psihotice și multiple dizabilități.

Populația vizată: nou-născuți, copii, adolescenți, tineri, adulți, seniori

Vârsta: 0-89 ani

Durata medie de aplicare: 20 minute

Forma de administrare: individuală, autoevaluare și heteroevaluare

Distribuitor: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică