Testul Rorschach

Denumirea probei: Testul Rorschach

Autor: Ewald Bohm

Descrierea probei: Testul petelor de cerneală este o metodă de evaluare psihologică. Psihologii folosesc acest test în încercarea de a examina caracteristicile personalității și funcțiile emoționale ale pacienților lor. Testul Rorschach este în prezent al doilea cel mai folosit în evaluarea judiciară, după MMPI, și al doilea cel mai răspândit ca utilizare de către membrii Societății pentru Evaluarea Personalității.

Testul se bazează pe zece pete de cerneală standard. Cinci dintre ele sunt de cerneală neagră pe hârtie albă. Două sunt de cerneală neagră și roșie pe hârtie albă. Trei sunt multicolore. După ce subiectul a văzut și a răspuns la toate planșele, cel care administrează testul i le mai dă o dată să le studieze. Subiectul este rugat să specifice unde anume vede ceea ce a văzut prima oară și cu ce i se pare că seamănă. Planșa poate fi de asemenea rotită. În timp ce subiectul examinează planșele, psihologul scrie tot ceea ce acesta face sau spune, indiferent cât de trivial ar fi.

Metodele de interpretare diferă. Scalele de scorare Rorschach au fost descrise ca fiind un sistem de criterii după care structurăm cunoștințele despre personalitatea cuiva. Cea mai răspândită metodă folosită în Statele Unite este bazată pe lucrarea lui John E. Exner. În sistemul Exner, răspunsurile sunt scorate cu referire la măsura în care acestea sunt vagi sau sinteze ale multiplelor imagini văzute în planșe, localizarea răspunsului, care din varietatea de factori determinanți este folosit pentru a produce răspunsul (ce anume face ca pata să semene cu ceea ce subiectul a spus că seamănă), calitatea formală răspunsului (în ce măsură un răspuns este fidel felului în care pata respectivă arată de fapt), conținutul răspunsului (ce anume vede respondentul în pata respectivă), nivelul activității de organizare mentală implicate în producerea răspunsului și orice aspecte ilogice, incongruente, incoerente ale răspunsurilor.

Grup ţintă: adolescenți (peste 14 ani) și adulți

Durata medie de aplicare: 10-60 minute

Tipul itemilor: cele zece planşe-stimul elaborate de H.Rorschach

Forma de administrare: individual

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică