ADOS‑2

Denumirea probei: Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition

Autori: Catherine Lord, Ph.D. Michael Rutter, M.D., FRS Pamela C. DiLavore, Ph.D. Susan Risi, Ph.D. Katherine Gotham, Ph.D. Somer L. Bishop,Ph.D., Rhiannon, J. Luyster, Ph.D. și Whitney Guthrie, M.S.

Descrierea probei: ADOS™‑2, este o evaluare standardizată, semi-structurată a comunicării, a interacțiunii sociale, a jocului/folosirii imaginative a anumitor materiale și a comportamentelor restrictive și repetitive în cazul persoanelor trimise către investigație, ca urmare a suspiciunii prezenței unor posibile tulburări din spectrul autist (TSA).

ADOS‑2 conține cinci module de evaluare. Fiecare modul include activități standard, concepute să genereze comportamente direct relevante pentru diagnosticul TSA, la diferite niveluri de dezvoltare și vârste cronologice. Caietele de protocol ghidează examinatorul în administrarea activităților, în codarea comportamentelor observate și în scorarea algoritmului.

Populația vizată: copii mici, copii, adolescenți și adulți, persoane trimise către investigație, ca urmare a suspiciunii prezenței unei/unor tulburări din spectrul autist (TSA)

Vârsta: începând cu 12 luni

Durata medie de aplicare: fiecare dintre cele cinci module poate fi administrat în 40-60 minute

Forma de administrare: individual

Distribuitor: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică