ADOS‑2

DENUMIREA PROBEI: Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition

Autori: Catherine Lord, Ph.D. Michael Rutter, M.D., FRS Pamela C. DiLavore, Ph.D. Susan Risi, Ph.D. Katherine Gotham, Ph.D. Somer L. Bishop,Ph.D., Rhiannon, J. Luyster, Ph.D. și Whitney Guthrie, M.S.

Descrierea probei: ADOS™‑2, este o evaluare standardizată, semi-structurată a comunicării, a interacțiunii sociale, a jocului/folosirii imaginative a anumitor materiale și a comportamentelor restrictive și repetitive în cazul persoanelor trimise către investigație, ca urmare a suspiciunii prezenței unor posibile tulburări din spectrul autist (TSA).

ADOS‑2 conține cinci module de evaluare. Fiecare modul include activități standard, concepute să genereze comportamente direct relevante pentru diagnosticul TSA, la diferite niveluri de dezvoltare și vârste cronologice. Caietele de protocol ghidează examinatorul în administrarea activităților, în codarea comportamentelor observate și în scorarea algoritmului.

Grup ţintă: începând 14 ani.

Durata medie de aplicare: 40-60 minute.

Forma de administrare: individual.

Date de contact ale distribuitorului: testcentral.

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică