SL-TDI – Singer-Loomis Type Deployment Inventory

Denumirea probei: SL-TDI – Singer-Loomis Type Deployment Inventory

Autori: June Singer, Ph.D., Mary Loomis, Ph.D.

Adaptarea în România: Dragoș Iliescu, Mihaela Minulescu (coord.), Florin Alin Sava, Lavinia Țânculescu, Andrei Ion

Descrierea probei: SL-TDI nu măsoară inteligența sau abilitățile emoționale ale indivizilor. Nu este un test de aptitudini și nici nu a fost conceput pentru a indica anormalitatea sau aspecte patologice care caracterizează o anumită persoană. Este un inventar auto-administrat, construit pentru evaluarea factorilor de personalitate, care poate ajuta un individ să se înțeleagă pe sine și să își utilizeze deprinderile, talentele și abilitățile pentru a gestiona mai bine interacțiunile dintre sine și mediu.

Grup ţintă: copii, adolescenți și adulți

Durata medie de aplicare: 30-40 minute

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică