LOQ – Leadership Opinion Questionnaire

Denumirea probei: LOQ – Leadership Opinion Questionnaire

Autor: Edwin Fleishman, Ph.D.

Adaptarea în România: Raluca Livinți, Dragoş Iliescu,Filaret Sîntion, Camelia Ionescu

Descrierea probei: Leadership Opinion Questionnaire este destinat autoevaluării de către persoanele aflate în funcții de conducere.

Leaderii evaluați cu LOQ răspund în termenii frecvenței cu care consideră că prezintă comportamentele descrise de fiecare item. SBDQ este destinat evaluării persoanelor aflate în funcții de conducere de către subordonații lor. Persoanele cărora li se administrează SBDQ răspund în termenii frecvenței cu care consideră că superiorul lor prezintă comportamentele descrise de itemi.

Grup ţintă: persoane peste 24 ani

Durata medie de aplicare: 15 minute

Forma de administrare: individual, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică