PSISELTEVA

ANALOGIE - Test de Transfer Analogic

Denumirea probei: PSISELTEVA

Avizată de către Comitetul director al CPR

Autor: RQPLUS

Descrierea probei: alternativă informatizată de testare şi evaluare psihologică în domeniul psihologiei muncii, securităţii naţionale, selecţiei, orientării şcolare şi profesionale.

Sistemul PSISELTEVA este alcătuit din următoarele probe psihologice:

 1. Test atenţie concentrată şi comutativă “TACC – CMA”
 2. Test atenţie concentrată şi susţinută “TACS”
 3. Test memorie topografică “MT”
 4. Test de transfer analogic – gândire logică “ANALOGIE”
 5. Test de coordonare ochi- mână “TUD”
 6. Test timp reacţie stimuli complecşi “TRSC”
 7. Test timp reacţie de discriminare – vigilenţă “TRD”
 8. Test de rezistenţă la oboseală şi vigilenţă “ROV”
 9. Test de coordonare mână-picior, vigilenţă “RCMV”
 10. Test de percepţie a mişcării orizontale şi vigilenţă “PMOV”
 11. Test de raţionament abstract “RAT”
 12. Chestionar de personalitate 5 factori PF5_RQ
 13. Test timp reacţie simplu “TRS”
 14. Test de percepţie a mişcării circulare şi vigilenţă “PMCV”
 15. Test de reactivitate motorie “RM”
 16. Test de vigilenţă şi rezistenţă la monotonie: VRM”
 17. Test de învăţare – memorare “TIM”
 18. Test de apreciere viteze şi distanţe “ADV”
 19. Test de evaluare a capacităţii de adaptare la stres
 20. Baterie de aptitudini verbale şi nonverbale “BIG”
 21. Test de raţionament analitic “RAN”
 22. Chestionar de interese CI_RQ

Populația vizată: adolescenţi și adulţi

Vârsta: minim 14 ani

Durata medie de aplicare: în funcție de test

Forma de administrare: individuală

Date de contact ale distribuitorului: RQ PLUS PRODCOMIMPEX SRL

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică

28 iul. 2022