Big Five©plus

Denumirea probei: Big Five©plus

Descrierea probei: Inventarul Big Five©plus este o probă standardizată de evaluare a personalităţii, construită după modelul Big Five (perspectiva propusă de Goldberg, 1999), capabilă să ofere, în condiţii de control al dezirabilităţii sociale, un profil de personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 5 meta-factori (extraversiune, agreabilitate, nevrozism, conştiinciozitate şi deschidere) cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori (faţete). Cei 240 de itemi a chestionarului sunt formulaţi sub formă de aserţiuni cu două variante de răspuns (alegere forţată) permiţând astfel diminuarea tendinţei de faţadă în condiţii de evaluare psihologică “cu miză” (evaluare psihologică la angajare sau evaluare faţadă în condiţii de evaluare psihologică “cu miză” psihologică periodică).

Grup ţintă: adulţi; vârsta minimă 18 ani

Date de contact ale distribuitorului: PsihoProfile

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică