Proba PON

Probele Flanker AC, Flanker AD
Proba PON un predictor al nivelului general de inteligenţă şi al atenţiei concentrate

Denumirea probei: PON

Acronim: PON

Autori: Florin A. Sava, Laura Pătruţ (coordonatori)

Avizat de către CPR: Psiho Proiect SRL, licenţă de distribuire pentru România

Descriere: Proba PON surprinde viteza perceptivă (mentală) care permite observarea unor diferenţe individuale între oameni în ceea ce priveşte viteza de execuţie în sarcini simple. Deoarece proba este una deosebit de simplă, poate fi aplicată elevilor începând de la 13 ani în sus, adolescenţilor şi adulţilor. Proba se adresează populaţiei generale, spre a fi aplicată fără restricţii care să ţină de nivelul de educaţie sau nivelul intelectual al persoanelor examinate.

Domenii de aplicare: psihologia muncii şi organizaţională, psihologia transporturilor, psihologia aplicată în servicii, psihologie clinică, psihologie educaţională şi consiliere vocaţională, psihologie aplicată în domeniul apărării şi securităţii naţionale. Cu cât performanţa la proba PON este mai scăzută, cu atât candidaţii au nevoie de mai multe încercări pentru a obţine permisul auto.

Durata de aplicare: PON are o durată de completare de 7 minute (2 minute instructaj + exerciţiu, respectiv 5 minute durata standard a probei).

Date de contact ale distribuitorului: str. Dorobanţilor nr. 3B, et 4, Timişoara, 0256439440, office@decas.ro, https://www.decas.ro/

Sursa: Sava F.A., Pătruţ L. (coord.) (2010). Probele Flanker AC, Flanker AD şi PON, Manual de utilizare. Timişoara: Editura ArtPress; https://copsi.ro/