PLIV-TH – AZUBI-TH Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz fur handwerkliche und technische Tatigkeiten

Denumirea probei: Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz fur handwerkliche und technische Tatigkeiten (PLIV-TH – AZUBI-TH)

Autori: Yvonne Gorlich, Heinz Schuler

Adaptarea în România: Andreea Corbu, Dragoş Iliescu

Descrierea probei:  Proba de lucru pentru inteligența vocațională: ocupații tehnice și meserii a fost creată pentru selecția din domeniul tehnic și al meseriilor, în special pentru cea a ucenicilor, poate fi utilizat în orientarea vocațională a tinerilor și recalificare. Sprijină dezvoltarea personală și identificarea nivelului de aptitudini și aduce susținere în decizia de angajare a ucenicilor.

Grup ţintă: începând cu vârsta de 13 ani

Durata medie de aplicare: 54 minute

Forma de administrare: individual /grup, heteroevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică