Conners 3 – Scalele de evaluare Conners, a treia ediție

Denumirea probei: Scalele de evaluare Conners, a treia ediție

Autor: C. Keith Conners, Ph.D.

Adaptarea în România: Dragoș Iliescu, Dan Stănescu, Eva Piroșca

Descrierea probei: Conners 3 evaluează și identifică ADHD și problemele coroborate, precum: agresivitatea, dificultăţile de învăţare, relaţiile cu familia și cu persoanele de aceeași vârstă (relațiile cu semenii) și funcţionarea executivă.

Testul aplică atât criteriile simptomatice din DSM-IV-TR pentru CD și ODD, cât și itemi de screening ai anxietăţii și depresiei, două afecţiuni adesea întâlnite alături de ADHD.

Evaluare clinică. Scorurile standardizate ale Conners 3 permit examinatorului să compare rezultatele unei persoane cu ceea ce se așteaptă în mod normal de la categoria de vârstă și gen din care aceasta face parte.

Scop diagnostic. Scorurile sunt asociate direct cu simptomele ADHD, CD și ODD din DSMIV- TR. Corespondenţa dintre itemii testului și criteriile diagnostice, alături de informaţii privind trăsăturile și disfuncţiile asociate, facilitează diagnosticul diferenţial în practica clinică. Dacă este utilizat împreună cu alte forme de evaluare, Conners 3 furnizează informaţii relevante atunci când este necesar a fi luate decizii privind diagnosticul.

Clasificare educaţională. Rezultatele Conners 3 sunt de ajutor atunci când este nevoie să fie identificate cele mai potrivite clasificări ori servicii educaţionale pentru elevii dintr-un sistem public de învăţământ. Copiii cu ADHD se pot califica pentru educaţie și servicii speciale, în conformitate cu IDEA 2004 sau cu Secţiunea 504 din Actul de reabilitare (Rehabilitation Act) (1973).

Screening-ul elevilor. Poate fi aplicat într-o administrare de rutină, astfel încât să identifice potenţialii copii și adolescenţi care necesită o examinare aprofundată vizând ADHD și tulburările asociate. De exemplu, ar putea fi aplicat elevilor într-un program desfășurat în cadrul școlii sau într-o clinică medicală. De asemenea, ajută la descoperirea acelor elevi care ar putea beneficia în urma unui program de tratament pentru ADHD.

Studii de cercetare. Scorurile Conners 3 pot fi utilizate ca parte a criteriilor de includere – excludere într-un studiu de cercetare al ADHD. De asemenea, scorurile pot fi folosite în studii corelaţionale, studii asupra diferenţelor de grup și în multe ale cercetări.

Grup ţintă: Copii și tineri cu suspiciune ADHD (6-18 ani)

Durata medie de aplicare: Conners 3: 20 de minute; S: 10 minute; 3AI: 5 minute; 3GI: 5 minute

Forma de administrare: individual

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică