NEO PI, NEO PI-R, NEO-FFI

Denumirea probei: NEO PI, NEO PI-R, NEO-FFI

Autori: Paul T. Costa, JR., Ph.D.; Robert R. Mc Care, Ph.D

Adaptarea în România: Dragoș Iliescu, Ph.D., Mihaela Minulescu, Ph.D., Cătălin Nedelcea, Ph.D., Dan Ispas, M.A.

Descrierea probei: Este util în cazul în care timpul de administrare al testului este limitat, iar pentru scopul testării obținerea unor informații globale privind personalitatea persoanei evaluate este considerată drept suficientă.

Inventarul NEO măsoară diferențe între indivizi normali. Nu este un test de inteligență sau de abilități și nu este destinat să facă un diagnostic al problemelor de adaptare sau al problemelor care țin de sănătate mentală.

Este foarte important ca în urma administrării testului să existe răspunsuri pentru toți itemii. Dacă subiectul nu a răspuns la anumiți itemi și nici nu mai este disponibil pentru a răspunde, examinatorul va trebui să stabilească dacă datele examinate vor putea fi interpretate în mod valid.

NEO PI-R , Forma S pentru auto-evaluare este compusă din 240 de itemi.

Este un instrument de măsurare concis pentru cele cinci domenii majore sau domenii ale personalității (nevrotism, extraversie, deschidere, agreabilitate, conștiinciozitate), precum și pentru cele mai importante trăsături sau fațete ale NEO PI-R ce permit o evaluare comprehensivă a personalității normale.

Fiind un chestionar de personalitate și nu un test de aptitudini sau de cunoștiințe, nu există un timp limitat petru completare. Majoritatea subiecților completează testul în 30 de minute.

Prin descrierea poziției individului/ subiectului pentru fiecare dintre cei cinci factori, poate fi furnizat un profil global care rezumă stilurile emoțional, interpersonal, experiențial, atitudinal și motivațional ale persoanei respective.

NEO-FFI conține 60 de itemi (câte 12 pentru fiecare din cele cinci domenii Big Five) și 3 itemi de verificare a validității.

Majoritatea respondenților au nevoie de 10-15 minute pentru a completa testul.

Grup ţintă: adulţi şi adolescenţi peste 14 ani

Durata medie de aplicare: NEO PI-R este un chestionar care se aplică subiecţilor fără limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect poate lucra în propriul său ritm, completarea chestionarului necesită de obicei între 20 şi 30 de minute

Modalităţi de aplicare: creion-hârtie sau electronic (online/PSY4)

Forma de administrare: NEO PI-R poate fi administrat atât individual, cât şi colectiv

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică