Sari la conținut

Matrici Progresive Avansate (APM)

Denumirea probei: Matrici Progresive Avansate (APM)

Autori: J. Raven, J. C. Raven şi J. H. Court

Adaptarea în România: Anca Dobrean (coordonator)

Descrierea probei: Proba măsoară inteligenţa / abilitatea educativă la persoanele cu nivel crescut al abilităţii.

Testul Matrici Progresive Avansate are două componente, acestea sunt publicate în două caiete de test separate.

Setul I are 12 itemi care acoperă toate procesele intelectuale pe care le vizează testul, aceasta din mai multe motive:

  • este un set de exerciţiu, persoanele examinate se familiarizează cu sarcina şi este redusă anxietatea asociată evaluării. Dacă consideraţi că nu este o problemă, persoanele care urmează a fi testate cu Setul II pot primi Setul I pentru a-l lua acasă şi a exersa, astfel încât toţi cei testaţi să beneficieze de acelaşi antrenament şi familiaritate cu itemii.
  • Setul I, fiind un test scurt împarte adulţii în trei categorii, „slabi” 10%, de nivel „mediu” 80% şi „buni” 10%.
  • pentru a ne decide care dintre teste să le utilizăm în următorul pas, Matricile Progresive Standard sau cele Avansate Setul II, vom ţine cont de nivelul intelectual al celor evaluaţi. Această decizie este relevantă în special în cazul ocupaţiilor care se situează la limita dintre necesitatea aplicării unui test care evaluează nivelul general sau foarte ridicat al abilităţii.

Administrarea Setului II fără Setul I reduce validitatea datelor obţinute.

Cei 36 de itemi ai Setului II sunt identici din punct de vedere al prezentării şi structurii cu cei ai Setului I, atâta doar că ei cresc în dificultate în mod constant şi devin mai complecşi. Itemii sunt ordonaţi în funcţie de dificultatea pe care o au, iar validitatea scorului nu depinde (la fel ca la testul Matrici Progresive Standard) de faptul că au încercat rezolvarea tuturor itemilor setului

Grup ţintă: începând cu vârsta de 11 ani

Durata medie de aplicare: 45 minute

Date de contact ale distribuitorului: rtscluj

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică