Sari la conținut

ABCD-M – Chestionarul Big Five Minulescu

ABCD-M - Chestionarul Big Five Minulescu

Denumirea probei: ABCD-M – Chestionarul Big Five Minulescu

Autor: Mihaela Minulescu

Descrierea probei: ABCD-M realizează evaluarea complexă a personalității, bazată pe o abordare psiho-lexicală compatibilă cu sistemul Big-Five.

Cei 5 mari factori în modelarea Big Five pentru limba română prezintă fiecare câte 5 fațete. Acest lucru a condus la un construirea și experimentarea chestionarului ABCD-M, primul chestionar românesc de tip Big Five construit pe baza metodologiei psiholingvistive. Acest chestionar a făcut obiectul a trei revizii succesive 1997-1998, 2000- 2002 și 2006-2007. Ediția ultimă, stabilizată factorial, conține 5 scale principale și 25 de scale structurale, respectiv fațetele scalelor principale. În total un numar de 30 de scale.
– FACTORUL I: Extraversie-Introversie: E1-Activism; E2-Optimism; E3-Umor; E4-Abilitate interpersonală; E5-Afirmare personală
– FACTORUL II: Maturitate, adaptare vs. Imaturitate, psihopatie: M1-Încredere în ceilalți; M2-Adaptativ, conservator; M3-Prietenos; M4-Forța inhibiției; M5-Forța eului
– FACTORUL III: Agreabilitate vs. Lipsa agreabilității: A1-Altruism; A2-Romantism, sentimentalism; A3-Căldura afectivă; A4-Empatie; A5-Onestitate, corectitudine
– FACTORUL IV: Conștiinciozitate vs. lipsa de ordine: C1-Voință, perseverență; C2-Spirit de perfectionare; C3-Rațional, obiectiv; C4-Planificare; C5-Control emoțional
– FACTORUL V: Actualizare vs. Stagnare: Ac1-Aprofundare; Ac2-Toleranță, deschidere; Ac3-Rafinare personală; Ac4-Independență, flexibilitate; Ac5-Creativitate

În ceea ce privește conținutul acestor factori se poate observa faptul că acesta este foarte asemănător cu cercetările clasice în domeniu, punctele de diferențiere înscriindu-se în sfera de variabilitate prezentă de la o comunitate la alta. Astfel, în timp ce în varianta de față s-au obținut factorii: Extraversie, Imaturitate, Agreabilitate, Conștiinciozitate și Actualizare (stiluri cognitiv evolutive). Variantele din interiorul altor limbi diferă atât în ceea ce privește denumirea (și, implicit, conținutul unor factori ai modelelor) , cât și în ceea ce privește poziția (numărul de ordine) în care ei sunt prezenți.

Populația vizată: adolescenți și adulți

Vârsta: peste 14 ani

Durata medie de aplicare: 15-20 minute

Forma de administrare: individuală / grup, autoevaluare

Distribuitor: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică