FPI-R, FPI-G – Freiburger Persönlichkeitsinventar

Denumirea probei: FPI-R, FPI-G – Freiburger Persönlichkeitsinventar

Autori: Jochen Fahrenberg, Ph.D., Rainer Hampel, Ph.D., Herbert Selg, Ph.D.

Adaptarea în România: Horia D.Pitariu, Ph.D., Dragoş Iliescu, Ph.D.

Descrierea probei: Inventarul de Personalitate Freiburg (FPI, Freiburger Persönlichkeitsinventar) a fost generat pentru a oferi specialistului un instrument care să releve trăsăturile de personalitate dominante ale unei persoane, paralel cu încercarea de explicare cauzală a manifestărilor comportamentale ale acesteia. Itemii instrumentului FPI sunt grupaţi pe 12 scale. FPI R are 138 de itemi: forma FPI-R, iar FPI-G are 212 itemi.
FPI R se compune din 12 scale: 10 scale standard şi 2 scale suplimentare: Satisfacţia cu viaţa, Orientarea socială, Orientarea spre realizare, Inhibiţia, Excitabilitatea, Agresivitatea, Solicitarea, Acuzele somatice, Problemele de sănătate, Sinceritatea, Extraversiunea și Emoţionalitatea. Aceste scale ale FPI R măsoară constructe relativ largi, care sunt bine delimitate atât teoretic, cât şi psihodiagnostic şi care în plus sunt compuse uneori din mai multe subconstructe.

Grup ţintă: persoane începând cu vârsta de 13 ani

Durata medie de aplicare: 15-20 minute

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică