Sari la conținut

PCL-R – Hare Psychopathy Checklist-Revised, 2nd Edition

Denumirea probei: PCL-R – Hare Psychopathy Checklist-Revised, 2nd Edition

Autor: Robert Hare, Ph.D.

Descrierea probei: Hare Psychopathy Checklist-Revised (Scala de psihopatie revizuită) a devenit încă de la prima sa ediție din 1991, standardul definitoriu în evaluarea personalității psihopatice.

PCL-R este cunoscut ca și Psychopathy Checklist, fie Psychopathy Checklist – Revised, iar prima sa variantă a fost dezvoltată în anii 1970 de către R. Hare pentru utilizarea în psihologia experimentală, fiind inspirată de Profilul clinic dezvoltat și publicat în 1941 de către celebrul psihiatru american Hervey M. Cleckley.

Este o scală compusă din 20 de itemi pentru evaluarea psihopatiei cu aplicabilitate în domeniul clinic, domeniul medico-legal și cercetare.

Scala inventariază trăsăturile de personalitate percepute și comportamentele semnificative, pe baza unui interviu semistructurat, fiind secondat de informațiile colectate din surse suplimentare.

Grup ţintă: adulți, populații clinice și infracționale

Durata medie de aplicare: până la trei ore: interviul structurat: 90 – 120 minute, informații suplimentare: 60 minute, PCL–R evaluarea: 15 – 20 min

Forma de administrare: individual

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică