STAI – State Trait Anxiety Inventory

Denumirea probei: STAI – State Trait Anxiety Inventory

Autor: Charles D. Spielberger

Adaptarea în România: Horia Pitariu, Cosmin Peleaşă

Descrierea probei: STAI măsoară anxietatea ca stare şi trăsătură. STAI este un instrument de 40 de itemi, populaţia căreia îi poate fi administrat fiind formată din adulţi şi adolescenţi. STAI  a fost generat pentru a oferi specialistului un instrument uşor de administrat în ceea ce priveşte anxietatea ca stare şi ca trăsătură. Chestionarul conţine scale separate de auto-evaluare, care măsoară două faţete distincte ale anxietăţii: anxietatea ca stare (S – Anxiety) şi anxietatea ca trăsătură (T – Anxiety).

Grup ţintă: persoane peste 14 ani

Durata medie de aplicare: 12-15 minute

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică