Sari la conținut

Hierarchical Personality Inventory for Children – Inventarul ierarhic de personalitate pentru copii (HiPIC)

Denumirea probei: Hierarchical Personality Inventory for Children – Inventarul ierarhic de personalitate pentru copii (HiPIC)

Autori: Mervielde, Ph.D., Filip de Fruyt, Ph.D.

Descrierea probei: HiPIC descrie diferențele dintre comportamentele și atitudinile copiilor. Astfel, utilizat în context clinic sau pedagogic, permite evaluarea stilului emoțional, interpersonal, motivațional și comportamental al celor mici, pornind de la cele 5 mari dimensiuni ale personalității. Testul are la bază modelul Big Five.

Chestionarul se adresează părintelui (tutorelui/ cadrului didactic), fie oricărei persoane care întrunește criteriul frecvenței de interacțiune cu copilul evaluat. Administrarea se bazează pe răspunsurile în cinci trepte oferite celor 144 de simple și scurte afirmații, care înfățișează comportamente concrete și observabile ale copilului.

Grup ţintă: copii, 6-13 ani

Durata medie de aplicare: 30 minute

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică