FJAS – Fleishman Job Analysis Survey

Denumirea probei: FJAS – Fleishman Job Analysis Survey

Autori: Edwin A. Fleishman Ph.D., Maureen E. Reilly Ph.D.

Descrierea testului: Fleishman Job Analysis Surveyeste un sistem utilizat pentru descrierea posturilor și sarcinilor de muncă în termenii aptitudinilor, deprinderilor și cunoștințelor necesare pentru realizarea acestora. Are la bază taxonomia aptitudinilor umane, a lui Edwin A. Fleishman, aceasta fiind singura taxonomie a aptitudinilor cu o fundamentare empirică.

Sistemul este folosit pentru identificarea caracteristicilor posturilor și sarcinilor de muncă care sunt legate de aptitudinile de care indivizii au nevoie în activități de muncă specifice.

Analiza profilului aptitudinal al postului este necesară în procesul de angajare și în cel de evaluare periodică. Profilul aptitudinal obținut cu ajutorul FJAS cu referire la un anumit post este acel profil “minimal”/ “de dorit” pe care trebuie să îl aibă un potențial angajat. În plus este elaborat detaliat pentru fiecare dimensiune în parte, o evaluare realizată de experți.

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică