PDSQ – Chestionarul de Screening și Diagnostic Psihiatric

Denumirea probei: PDSQ – Chestionarul de Screening și Diagnostic Psihiatric

Autor: Mark Zimmerman

Adaptarea în România: Amalia Ciuca (coordonator), Albu Monica

Descrierea probei: PDSQ permite autoevaluarea simptomelor specifice mai multor tulburări de pe Axa I conform DSM-IV. Chestionarul are 125 de itemi și permite obţinerea atât a unui scor general al psihopatologiei cât şi scoruri la subscale specifice, 13 tulburări de pe axa I: tulburare depresivă majoră, tulburare de stres posttraumatic, bulimie/alimentaţie compulsivă, tulburare obsesiv-compulsivă, tulburare de panică, tulburări psihotice, agorafobie, fobie socială, abuz/dependenţă de alcool, abuz/dependenţă de medicamente (droguri), tulburare de anxietate generalizată, tulburare de somatizare, ipohondrie. Chestionarul oferă de asemenea un scor pentru riscul de suicid şi ghiduri pentru realizarea de interviuri suplimentare ulterioare.

Grup ţintă: persoane cu vârste de peste 18 ani

Durata medie de aplicare: 15-20 minute – completare screening

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: Cognitrom

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică