PANSS – Positive and Negative Syndrome Scale

Denumirea probei: PANSS – Positive and Negative Syndrome Scale

Autori: Stanley R. Kay, Ph.D., Lewis A. Opler, M.D., Ph.D., Abraham Fiszbein, M.D.,Paul M. Ramirez, Ph.D., Mark Opler, Ph.D., MPH, Leonard White, Ph.D.

Adaptarea în România: Simona Ștefan (coord.), Daniel David (coord.), Doina Cosman (coord.)

Descrierea probei: Positive and Negative Sydrome Scale evaluează severitatea simptomelor în schizofrenie și alte tulburări psihiatrice. Este folosit în mod curent pentru a evalua diferite tulburări cum ar fi tulburarea bipolară și psihozele afective.

Interviul clinic adresat pacientului cuprinde 33 de simptome investigate fiecare prin câte 7 întrebări, cumulând astfel un total de 231 de itemi de forma unor interogații. Pentru interviul clinic adresat persoanei care se ocupă de îngrijirea pacientului numărul itemilor este de 179 de itemi formulați ca întrebări.

Simptomele evaluate de PANSS

P1. Idei delirante
P2. Dezorganizare conceptuală
P3. Comportament halucinator
P4. Hiperactivitate
P5. Idei delirante/de grandoare
P6. Suspiciune/Persecuție
P7. Ostilitate
N1. Aplatizare afectivă
N2. Detașare emoțională
N3. Relaționare deficitară
N4. Retragere socială de tip pasiv/apatic
N5. Dificultăți în gândirea abstractă
N6. Lipsa spontaneității și fluxului conversației
N7. Gândire stereotipă
G1. Preocupări somatice
G2. Anxietate
G3. Sentimente de vinovăție
G4. Tensiune
G5. Manierisme și posturi
G6. Depresie
G7. Lentoare motorie
G8. Lipsă de cooperare
G9. Conținut neobișnuit al gândirii
G10. Dezorientare
G11. Atenție diminuată
G12. Dificultăți de raționalizare și lipsa conștiinței bolii
G13. Tulburare volițională
G14. Control diminuat al impulsurilor
G15. Preocupare
G16. Evitare socială activă
S1. Furie
S2. Dificultăți în amânarea recompensei
S3. Labilitate afectivă

Principalele sale arii de utilitate sunt indică evaluarea clinică, răspunsul la tratament, prezicerea rezultatelor și evaluarea severității dizabilității, putând fi utilizat în practica privată, în centre publice de sănătate mintală, în spitale, în centre de consiliere pentru familie, în centre rezidențiale de psihoterapie etc.

Grup ţintă: persoane din populația generală, cu vârste peste 18 ani

Durata medie de aplicare: 30-40 minute

Forma de administrare: individual, autoevaluare/heteroevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică