JVIS – Jackson Vocational Interest Survey

Denumirea probei: Jackson Vocational Interest Survey

Autor: Douglas N. Jackson, Ph.D

Adaptarea în România: Dragoş Iliescu, Raluca Livinţi

Descrierea probei: Jackson Vocational Interest Survey a fost creat pentru a oferi un instrument eficient de măsurare a intereselor vocaționale, care să fie scorabil atât manual, cât și computerizat, în vederea estimării intereselor vocaționale ale persoanelor de ambele sexe, de-a lungul unui set comun de dimensiuni.

JVIS scorează într-un număr de 34 de scale de interese, care se împart în scale de Roluri de muncă și scale de Stiluri de muncă. De asemenea, profilul JVIS calculează indici de similaritate cu un număr de 32 de clustere ocupaționale și 350 de profiluri ocupaționale, precum și scoruri pe 10 teme ocupaționale generale.

Grup ţintă: persoane peste 14 ani.

Durata medie de aplicare: 45-55 minute.

Forma de administrare: individual / grup.

Date de contact ale distribuitorului: testcentral.

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică