Evaluarea 360° sau feedback-ul multi-sursă

Denumirea probei: Evaluarea 360° sau feedback-ul multi-sursă

Descrierea probei: Evaluarea 360° sau feedback-ul multi-sursă este o metodă de evaluare a angajaților folosind mai mulți evaluatori atât din interiorul organizației, cât și din exteriorul ei. Evaluatorii din interiorul organizației sunt aleși din poziții ierarhice și funcționale diferite față de persoana evaluată, iar feedback-ul este anonim. Este un sistem foarte utilizat deoarece rezultatele unui feedback multi-sursă sunt mai relevante comparativ cu alte metode și oferă nu numai o imagine a punctelor forte și a zonelor de dezvoltare în vederea sporirii eficienței profesionale, ci și un diagnostic al cauzelor.

Date de contact ale distribuitorului: Hart

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică