SM – Chestionarul Stilului de Muncă

Denumirea probei: Chestionarul Stilului de Muncă (SM)

Descrierea probei: Chestionarul ”Stil de muncă” (Constantin & all, 2010) permite evaluarea a 10 caracteristici psihologice, relevante pentru conduitele angajaților la locul de muncă. Stilul de muncă (modul individual de raportare la muncă sau la contextul organizațional și de abordare a sarcinilor profesionale), depinde de un set de dimensiuni psihologice individuale care rezultă din coroborarea unor trăsături de personalitate, patern-uri atitudinale, preferințe motivaționale sau comportamentale(Constantin & all, 2010). Prin combinația lor, aceste dimensiuni determină un stil personal de ne îndeplini sarcinile profesionale, o modalitate unică, specifică fiecărei persoane, de
a se raporta la munca sa, la obiectivele profesionale (individuale și organizaționale) și un stil propriu de a acționa în context profesional.

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: PsihoProfile

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică