Sari la conținut

EQ-i Emotional Quotient Inventory

Denumirea probei: EQ-i Emotional Quotient Inventory

Autor: Reuven Bar-On, Ph.D.

Adaptarea în România: Ph.D., Dragoş Iliescu, Raluca Livinți

Descrierea probei: EQ-i reflectă concepția lui Reuven Bar-On cu privire la inteligența emoțională (social-emoțională). Aceasta este concretizată în modelul Bar-On al inteligenței social-emoționale, care este format din două părți. O primă parte este formată din teoria sau conceptualizarea inteligenței emoționale, în timp ce partea a doua reprezintă aspectul psihometric al modelului. Conform acestui model, inteligența emoțională (social-emoțională) este formată din cinci metafactori:

  • metafactorul intrapersonal se referă la conștiința de sine și la expresia de sine, guvernând aptitudinea unei persoane de a fi conștientă de propriile emoții și de propria persoană în general, de a-și întelege propriile puncte tari și puncte slabe și de a-și exprima sentimentele și pe sine într-o manieră non distructivă.
  • metafactorul interpersonal se referă la conștiința, deprinderile și interacțiunea socială, adică aptitudinea unei persoane de a fi conștientă de sentimentele, grijile și nevoile celorlalți și de a fi capabilă de a iniția și întreține relații de cooperare, constructive și reciproc satisfăcătoare.
  • metafactorul managementului stresului se referă la gestionarea și controlul emoțional, la aptitudinea unei persoane de a gestiona emoțiile astfel încât acestea să lucreze în avantajul, și nu contra sa.
  • metafactorul adaptabilitate se referă la managementul schimbării, adică la adaptarea atât la schimbările personale și interpersonale, cât și la schimbările mediului imediat.
  • metafactorul stare generală se referă la automotivare și la aptitudinea unei persoane de a se bucura de propria persoană, de ceilalți și de viață în general, dar și la modul în care își influențează viziunea generală asupra vieții și sentimentul general de mulțumire.

Grup ţintă: adolescenți și adulți

Tipul itemilor: itemi scorați pe o scală Likert cu 5 trepte

Durata medie de aplicare: 30 minute

Forma de administrare: individual/grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică