MAB-II – Multidimensional Aptitude Battery

Denumirea probei: MAB-II – Multidimensional Aptitude Battery

Autor: Edwin A Fleishman

Adaptarea în România: Dragoş Iliescu, Florin Glinţă

Descrierea probei: Bateria Multidimensională de Aptitudini, versiunea II (MAB-II, Multidimensional Aptitude Battery-II, Jackson, 1998) a fost proiectată pentru a furniza o măsură comodă și scorabilă a aptitudinii cognitive generale, adică a inteligenței. Rezultatele se prezintă sub forma unui profil care conține 5 scoruri la subtestele verbale și 5 scoruri la subtestele de performanță.

Grup ţintă: persoane peste 16 ani

Durata medie de aplicare: 100 minute

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică