NEO-PI-3 – NEO Personality Inventory – 3

Denumirea probei: NEO Personality Inventory – 3 (NEO-PI-3)

Autori: Paul T. Costa, JR., Ph.D.; Robert R. Mc Care, Ph.D

Adaptarea în România: Dragoș Iliescu, Alexandru Andrei Sîrbu

Descrierea probei: NEO-PI-3 (NEO Personality Inventory – 3) este versiunea actualizată a binecunoscutului Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R), chestionarul standard al modelului Celor Cinci Factori. NEO-PI-3 păstrează concizia în evaluarea consacratului cvintet al dimensiunilor de personalitate, în aceeași măsură în care furnizează detalii specifice celor 30 de fațete corespondente.

NEO-PI-3 poate fi utilizat în domeniul clinic, atât în consiliere, psihologie clinică, dar și în psihiatrie, pentru înțelegerea stilurilor emoţionale, interpersonale, experienţiale, atitudinale și motivaţionale ale clientului, în stabilirea diagnosticului, în facilitarea comunicării și apropierii empatice, pentru feedback și insight, pentru anticiparea cursului terapiei, pentru selectarea tratamentului optim. 

Grup ţintă: adulți și adolescenţi peste 12 ani

Durata medie de aplicare: 30-40 minute

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică