TI – Chestionarul Toleranței la Incertitudine

Denumirea probei: Chestionarul Toleranței la Incertitudine (TI)

Descrierea probei: Chestionarul Toleranței la Incertitudine (Constantin, 2018, sub tipar) permite evaluare preferințelor individuale și a stilului personal de raportare la situațiile profesionale complexe, marcate fie de o incertitudine minimă (control), fie de o mare incertitudine (explorare).

Permit o evaluare a modului în care angajatul se raportează și răspunde la solicitările unui job/ context de muncă care cere o toleranță mică la incertitudine (capacitatea de a respecta și aplica invariabil proceduri exacte și detaliate, un maximum de precizie și uniformitate în decizii, cu respectarea unor algoritmi de decizie și acțiune, evitarea riscului etc.) sau, prin opoziție, la solicitările unui job/ context de muncă care solicită o mare toleranță la incertitudine (capacitatea de a procesa simultan sarcini variate și incomplete, de a lua decizii în condițiile în care nu sunt disponibile toate informațiile, de adaptare rapidă la noi solicitări cu un grad mare de incertitudine etc.).

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: PsihoProfile

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică