HDI – Hamilton Depression Inventory

Denumirea probei: HDI – Hamilton Depression Inventory

Autori: William M. Reynolds, Ph.D., Kenneth A. Kobak, MSSW

Adaptarea în România: Daniel David (coord.)

Descrierea probei: Hamilton Depression Inventory este un instrument de autoevaluare a severității simptomelor depresive. El este construit să depăşească din punct de vedere calitativ evaluarea simptomelor depresive identificate pe baza Interviului Clinic HDRS administrat de către clinician, şi să asigure evaluarea unor simptome depresive suplimentare, care nu sunt evaluate cu acesta. 

Grup ţintă: persoane peste 18 ani

Durata medie de aplicare: 5-15 minute

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică