Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică avizate CPR

ABCD-M – Chestionarul Big Five Minulescu

AMI – Achievement Motivation Inventory

ANALOGIE – Test de Transfer Analogic

APM – Matrici Progresive Raven Avansat

ASEBA – Sistemul de Evaluare ASEBA pentru Vârsta Școlară- Achenbach System of Empirically Based Assessment

ASSET – A Shortened Stress Evaluation Tool

BDI-II –  Inventarul de Depresie Beck

BFA – Big Five Adjectives

BFQ – Big Five Questionnaire

Big Five©plus

CAS – COGNITROM ASSESSMENT SYSTEM

CPI – California Psychological Inventory (Inventarul Psihologic California)

CPM – Matrici Progresive Raven Color

d2 – Test de atenţie

DAAT – Dynamic Attention Assessment Test

DECAS – Inventarul de Personalitate DECAS

DENVER II – Denver Developmental Screening Test II (DDST II) – Sistemul de evaluare a comportamentului copiilor

EPQ R – Scala de Personalitate Eysenck

EVIQ-S – Proba de Abilități Cognitive Generale

FFNPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate în Cinci Factori (Five Factor Nonverbal Personality Questionnaire)

Flanker – Probele Flanker AC și Flanker AD

FPI-R, FPI-G – Freiburger Persönlichkeitsinventar

GAMA – General Ability Measure for Adults

GR8 FULL SPECTRUM

HDS – Hogan Development Survey (Profilul de Dezvoltare Hogan)

HPI – Hogan Personality Inventory (Profilul de Personalitate Hogan)

JVIS – Jackson Vocational Interest Survey

LSI – Learning Styles Inventory

MAB-II – Multidimensional Aptitude Battery

MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire

MT – Test de Memorie Topografică

MVPI – Hogan Motives, Values, Preferences Inventory (Profilul motivațiilor, valorilor și preferințelor Hogan)

NEO PI, NEO PI-R, NEO-FFI – Instrument de măsurare pentru cele cinci dimensiuni majore ale personalității

NPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate (Nonverbal Personality Questionnaire)

PDSQ – Chestionarul de Screening și Diagnostic Psihiatric

PMOV-RU și PMOV-SEL – Test rezistență la oboseală și vigilență – probă de circulație

PON – Proba de viteză mentală

RCMV – Test Reactivitate, Coordonare Mână-Picior, Vigilență

ROV-RU și ROV-SEL – Test Rezistență la Oboseală și Vigilență

SDS – Holland – Holland’s Self-Directed Search

SEC – Sistem de Evaluare Clinică

Sistem PSITEST Cabinet

SMALSI – Chestionarul de Evaluare a Strategiilor de Învățare și a Motivației Școlare

SPM – Matrici Progresive Raven Standard

STAI – State Trait Anxiety Inventory

STAXI – 2 – State-Trait Anger Expression Inventory

SWS – Survey of Work Styles, Chestionarul Stilurilor de Lucru

TACC-SEL – Test atenție concentrată și comutativă

TACS – Test atenție concentrată și susținută

TRD-RU și TRD-SEL – Test timp reacție de discriminare

TRSC – Test timp reacție stimuli complecși

TUD-SEL – Test coordonare ochi-mână

WISC-IV – Scala de Inteligenţă pentru Copii Wechsler, ediția a IV-a

Sursa: Colegiul Psihologilor din România, 04 august 2019

Informațiile prezentate în această rubrică au caracter informativ. Încercați să obțineți adresele și celelalte elemente necesare din surse directe (accesați site-ul Colegiului Psihologilor din România).