Evaluarea personalității – Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică

BFA – Big Five Adjectives – Chestionarul celor Cinci Factori (BFA) este o măsură structurată, verbală, omnibus, a unor coordonate de personalitate, care a fost construită pentru a măsura caracteristici ale personalităţii normale.

BFQ – Big Five Questionnaire – Cel mai cunoscut chestionar Big-Five produs în Europa.

Platforma computerizată de evaluare psihologică (CAS++) – CAS este o platformă de evaluare psihologică comprehensivă a aptitudinilor cognitive, personalităţii, intereselor şi emoţiilor.

CPI – California Psychological Inventory (Inventarul Psihologic California) – CPI poate fi utilizat în orice moment în care este necesară o evaluare a personalităţii normale adulte.

DECAS – Inventar de personalitate – DECAS este un inventar de personalitate ce măsoară cele cinci dimensiuni fundamentale ale personalității: Deschiderea, Extraversiunea, Conștiinciozitatea, Agreabilitatea și Stabilitatea emoţională.

EPQ R – Scala de Personalitate Eysenck – Chestionar de personalitate component al vestitelor Scale Eysenck.

FFNPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate în Cinci Factori – FFNPQ este o formă scurtă, dedicată modelului Big Five, a Chestionarului nonverbal de personalitate (NPQ, Nonverbal Personality Questionnaire).

FPI-R, FPI-G – Freiburger Persönlichkeitsinventar –  FPI – este un instrument de evaluare omnibus, realizat pe baza modelului multifazic, pentru a evalua dimensiuni ale personalității adulte.

HDS – Hogan Development Survey (Profilul de Dezvoltare Hogan) – HDS măsoară caracteristicile de personalitate la adulţi.

HPI – Hogan Personality Inventory (Profilul de Personalitate Hogan) – HPI a fost primul chestionar de evaluare a personalității bazat pe Modelul Big 5, adaptat special pentru comunitatea de business.

MVPI – Hogan Motives, Values, Preferences Inventory (Profilul motivațiilor, valorilor și preferințelor Hogan) – Evaluarea MVPI este utilă pentru a pune în lumină ariile de compatibilitate și conflict între membrii unei echipe.

NEO PI, NEO PI-R, NEO-FFI – NEO Personality Inventory, Revised – instrument de măsurare pentru cele cinci dimensiuni majore ale personalității.

NPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate (Nonverbal Personality Questionnaire) – NPQ este un instrument construit pentru a măsura un număr de 16 dintre trăsăturile de personalitate descrise de Murray (1936) în teoria sa sistemică dedicată nevoilor umane.

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică avizate de Comitetul Director al C.P.R. – Evaluarea personalității