Sari la conținut

Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică avizate de Comitetul Director al C.P.R. – Evaluarea personalității

Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică avizate de Comitetul Director al C.P.R.

BFA – Big Five Adjectives – Chestionarul celor Cinci Factori (BFA) este o măsură structurată, verbală, omnibus, a unor coordonate de personalitate, care a fost construită pentru a măsura caracteristici ale personalităţii normale

BFQ – Big Five Questionnaire – Cel mai cunoscut chestionar Big-Five produs în Europa

Platforma computerizată de evaluare psihologică (CAS++) – CAS este o platformă de evaluare psihologică comprehensivă a aptitudinilor cognitive, personalităţii, intereselor şi emoţiilor

CPI – California Psychological Inventory (Inventarul Psihologic California) – CPI poate fi utilizat în orice moment în care este necesară o evaluare a personalităţii normale adulte

DECAS – Inventar de personalitate – DECAS este un inventar de personalitate ce măsoară cele cinci dimensiuni fundamentale ale personalității: Deschiderea, Extraversiunea, Conștiinciozitatea, Agreabilitatea și Stabilitatea emoţională

EPQ R – Scala de Personalitate Eysenck – Chestionar de personalitate component al vestitelor Scale Eysenck

FFNPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate în Cinci Factori – FFNPQ este o formă scurtă, dedicată modelului Big Five, a Chestionarului nonverbal de personalitate (NPQ, Nonverbal Personality Questionnaire)

FPI-R, FPI-G – Freiburger Persönlichkeitsinventar –  FPI – este un instrument de evaluare omnibus, realizat pe baza modelului multifazic, pentru a evalua dimensiuni ale personalității adulte

HDS – Hogan Development Survey (Profilul de Dezvoltare Hogan) – HDS măsoară caracteristicile de personalitate la adulţi

HPI – Hogan Personality Inventory (Profilul de Personalitate Hogan) – HPI a fost primul chestionar de evaluare a personalității bazat pe Modelul Big 5, adaptat special pentru comunitatea de business

MVPI – Hogan Motives, Values, Preferences Inventory (Profilul motivațiilor, valorilor și preferințelor Hogan) – Evaluarea MVPI este utilă pentru a pune în lumină ariile de compatibilitate și conflict între membrii unei echipe.

NEO PI, NEO PI-R, NEO-FFI – NEO Personality Inventory, Revised – instrument de măsurare pentru cele cinci dimensiuni majore ale personalității

NPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate (Nonverbal Personality Questionnaire) – NPQ este un instrument construit pentru a măsura un număr de 16 dintre trăsăturile de personalitate descrise de Murray (1936) în teoria sa sistemică dedicată nevoilor umane

Denumirea probei: BFA – Big Five Adjectives

Autori: Gian Vittorio Caprara, Ph.D., Claudio Barbaranelli, Ph.D., Patrizia Steca, Ph.D.

Adaptarea în România: Horia D. Pitariu, Ph.D., Daniela Vercellino, Ph.D., Dragoş Iliescu, Ph.D.

Anul în care a fost acordat avizul: 2009

Descrierea probei: BFA-ul permite măsurarea celor cinci dimensiuni principale și a celor zece subdimensiuni ale Big Five și este prevăzut și cu o scală care măsoară tendința de a furniza o imagine de sine dezirabilă. Chestionarul constă din 175 de itemi adjectivali, grupați în cinci supra-factori, fiecare cu două fașete distincte, caracteristic pentru teoria Big Five a personalității umane.

Domenii de utilizare: metodă utilizată în domeniul resurselor umane, psihologie industrial-organizațională, psihologie clinică, psihologie școlară, orientare vocațională, consiliere și cercetare

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare

Grup ţintă: copii, adolescenți și adulți; vârsta minimă 13 ani

Durata medie de aplicare: 15-20 minute

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Denumirea probei: BFQ – Big Five Questionnaire

Autori: Gian Vittorio Caprara, Ph.D., Claudio Barbaranelli, Ph.D., Patrizia Steca, Ph.D.

Adaptarea în România: Horia D. Pitariu, Ph.D., Daniela Vercellino, Ph.D., Dragoş Iliescu, Ph.D.

Anul în care a fost acordat avizul: 2009

Descrierea probei: BFQ realizează evaluarea personalității normale sau cvasi-normale pe cei cinci factori Big-Five și pe zece subdimensiuni. Cei cinci mari factori au fost denumiți: Energie, Amicabilitate, Conștiinciozitate, Stabilitate emoțională și Deschidere mintală. Pentru fiecare factor principal au fost identificate două subdimensiuni, fiecare făcând referire la aspecte similare ale aceleiași dimensiuni. Pentru fiecare subdimensiune jumătate din afirmații sunt formulate în sens pozitiv față de norma scalei, iar cealaltă jumătate este formulată în sens negativ, cu scopul de a controla anumite distorsiuni în tendințele de răspuns.

Domenii de utilizare: metodă utilizată în domeniul resurselor umane, psihologie industrial-organizațională, psihologie clinică, psihologie școlară, orientare vocațională, consiliere și cercetare

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare

Grup ţintă: copii, adolescenți și adulți; vârsta minimă 13 ani

Durata medie de aplicare: 15-20 minute

Forma de administrare:individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Denumirea probei: Platforma computerizată de evaluare psihologică(CAS++)

Autor: S.C. COGNITROM S.R.L.

Anul în care a fost acordat avizul: 2009

Descrierea probei: CAS este o platformă de evaluare psihologică comprehensivă a aptitudinilor cognitive, personalităţii, intereselor şi emoţiilor.

Domenii de utilizare: psihologia muncii și industrial-organizațională, psihologie aplicată în servicii, psihologia transporturilor, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihologie clinică, psihologie aplicată în domeniul securității naționale, psihologie judiciară.

Chestionatul de personalitate Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ), Chestionarul de personalitate FFPI, Chestionarul de personalitate cu 5 Factori (CP5F).

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare, predicție

Grup ţintă: adulți (persoane peste 18 ani)

Durata medie de aplicare: variabil, în funcție de test

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: Cognitrom

Denumirea probei: CPI – California Psychological Inventory (Inventarul Psihologic California)

Autori: Harrison G. Gough, Ph.D.

Adaptarea în România: Horia D. Pitariu, Ph.D., Dragoş Iliescu, Ph.D., Vlad Tureanu, Ph.D.,  Cosmin Peleaşă, Ph.D.

Anul în care a fost acordat avizul: 2006

Descrierea probei: CPI este un instrument psihometric pentru evaluarea personalității normale, adulte. Cele 20 de scale structurale, 10 scale secundare și un complex model cuboid permit o interpretare complexă; scalele structurale sunt grupate în 4 clase, și anume: măsuri ale stilului și orientării interpersonale, măsuri ale orientării valorice și normative, măsuri ale funcționării cognitive și intelectuale, măsuri ale rolului și ale stilului interpersonal.

Domenii de utilizare: psihologia muncii și industrial-organizațională, psihologie aplicată în servicii, psihologia transporturilor, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, psihologie clinică, psihologie aplicată în domeniul securității naționale, psihologie judiciară

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare, predicție

Grup țintă: adolescenți și adulți; vârsta minimă 18 ani

Durata medie de aplicare: 25-35 minute

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Denumirea probei: DECAS – Inventar de personalitate

Autor: Florin-Alin Sava (coordonator)

Anul în care a fost acordat avizul: 2008

Descrierea probei: DECAS este un inventar de personalitate ce măsoară cele cinci dimensiuni fundamentale ale personalității: Deschiderea, Extraversiunea, Conștiinciozitatea, Agreabilitatea și Stabilitatea emoţională. Spre deosebire de alte instrumente de investigare a personalității, DECAS are doar 95 de întrebări standard (care intră în calculul scorurilor finale), cu răspunsuri de tip „Adevărat”/ „Fals”.

Domenii de utilizare: psihologia muncii, psihologie aplicată în transporturi, psihologie aplicată în servicii, psihologie educațională, consiliere școlară și a carierei

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare

Grup ţintă: adolescenţi și adulţi; vârsta minimă 16 ani

Durata medie de aplicare: 10-12 minute

Forma de administrare: individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: Decas

Denumirea probei: EPQ R – Scalele de Personalitate Eysenck

Autori: H. J. Eysenck , Ph.D., Sybil B. G. Eysenck, Ph.D.

Adaptarea în România: Horia D. Pitariu, Ph.D., Dragoş Iliescu, Ph.D., Adriana Băban, Ph.D.

Anul în care a fost acordat avizul: 2008

Descrierea probei:  Chestionarul de Personalitate Eysenck (Eysenck Personality Questionnaire, EPQ) reprezintă o fază avansată de dezvoltare a unui număr de chestionare de personalitate mai timpurii. Scalele structurale ale EPQ-R sunt: E, N și P, adică Extraversie, Nevrotism şi Psihotism. Subliniem faptul că scala P (Psihotism) nu sugerează prezența unor caracteristici tipice tulburărilor de tip psihotic. Scala este utilă în măsurarea dimensiunilor de personalitate ale unor persoane normale, iar termenul de psihotism se referă la o trăsătură de personalitate fundamentală, dispozițională, care este prezentă în grade diferite la toate persoanele.

Domenii de utilizare: psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, psihologie clinică, psihologie educațională, consiliere școlară și a carierei, psihologie aplicată în domeniul apărării și siguranței naționale

Scopul utilizării: predicție, screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare

Grup ţintă: adolescenți și adulți; vârsta minimă 12 ani

Durata medie de aplicare: 20-35 minute

Forma de administrare:individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Denumirea probei: FFNPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate în Cinci Factori (Five Factor Nonverbal Personality Questionnaire)

Autori: Sampo V. Paunonen, Ph.D.,Douglas N. Jackson, Ph.D., Michael C. Ashton, Ph.D.

Adaptarea în România: Dragoş Iliescu, Ph.D., Mihaela Minulescu, Ph.D., Cătălin Nedelcea, Ph.D.

Anul în care a fost acordat avizul: 2006

Descrierea probei: FFNPQ este o formă scurtă, dedicată modelului Big Five, a Chestionarului nonverbal de personalitate (NPQ, Nonverbal Personality Questionnaire). Deși FF-NPQ măsoară constructe diferite de cele măsurate de NPQ, itemii nonverbali reprezintă în mare măsură un subset al instrumentului mai larg, fiind o versiune scurtă a NPQ. Numai 10 dintre cei 60 itemi FF-NPQ îi sunt specifici, restul regăsindu-se și în NPQ.

Domenii de utilizare: psihologia muncii și industrial-organizațională, psihologie aplicată în servicii, psihologia transporturilor, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare

Grup ţintă: copii, adolescenți și adulți; vârsta minimă 11 ani

Durata medie de aplicare: 10 minute

Forma de administrare:individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Denumirea probei: FPI-R, FPI-G – Freiburger Persönlichkeitsinventar

Autori: Jochen Fahrenberg, Ph.D., Rainer Hampel, Ph.D., Herbert Selg, Ph.D.

Adaptarea în România: Horia D.Pitariu, Ph.D., Dragoş Iliescu, Ph.D.

Anul în care a fost acordat avizul: 2007

Descrierea probei: Inventarul de Personalitate Freiburg (FPI, Freiburger Persönlichkeitsinventar) a fost generat pentru a oferi specialistului un instrument care să releve trăsăturile de personalitate dominante ale unei persoane, paralel cu încercarea de explicare cauzală a manifestărilor comportamentale ale acesteia. FPI R se compune din 12 scale: 10 scale standard şi 2 scale suplimentare: Satisfacţia cu viaţa, Orientarea socială, Orientarea spre realizare, Inhibiţia, Excitabilitatea, Agresivitatea, Solicitarea, Acuzele somatice, Problemele de sănătate, Sinceritatea, Extraversiunea și Emoţionalitatea.

Domenii de utilizare: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihologie educațională, psihologia muncii, psihologie aplicată în transporturi, psihologie aplicată în domeniul securității naționale

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor

Grup ţintă: adolescenți și adulți; vârsta minimă 13 ani

Durata medie de aplicare: 15-20 minute

Forma de administrare:individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Denumirea probei: HDS – Hogan Development Survey (Profilul de Dezvoltare Hogan)

Autori: Robert Hogan, Ph.D., Joyce Hogan, Ph.D.

Adaptarea în România: Hart Consulting

Anul în care a fost acordat avizul: 2013

Descrierea probei: Profilul de Dezvoltare Hogan evaluează 11 tipare comportamentale capabile să submineze relațiile profesionale și de leadership, să reducă productivitatea și să limiteze potențialul de dezvoltare în carieră. Aceste dispoziții disfuncționale pot să afecteze acțiunile și stilul de leadership al unei persoane. Atunci când sunt sub presiune, cele mai multe persoane vor afișa anumite tendințe contra-productive sau factori de risc. În circumstanțe normale, aceste caracteristici ar putea fi considerate puncte forte, însă atunci când o persoană este obosită, stresată sau distrasă, acești factori de risc afectează eficiența personală și erodează calitatea relațiilor cu clienții, colegii sau subordonații. Evaluarea HDS identifică tendințe comportamentale ascunse și care nu ies în evidență într-un interviu de selecție standard dar care pot avea un impact negativ asupra performanțelor. Evaluarea HDS este deosebit de utilă întrucât oferă un feedback valoros pentru conștientizarea de sine, cheia evitării consecințelor negative asociate cu aceste tendințe. Profilul de Dezvoltare Hogan este singurul instrument adaptat pentru mediul de business care măsoară aceste tipare comportamentale disfuncționale.

Domenii de utilizare: psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor, psihologie aplicată în servicii

Scopul utilizării: screening, selecție, dezvoltare, predicția performanței și a compatibilității cu rolul, coaching

Grup ţintă: adulți (persoane peste 18 ani)

Durata medie de aplicare: 15-20 minute

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: HART

Denumirea probei: HPI – Hogan Personality Inventory (Profilul de Personalitate Hogan)

Autori: Robert Hogan, Ph.D., Joyce Hogan, Ph.D.

Adaptarea în România: Hart Consulting

Anul în care a fost acordat avizul: 2013

Descrierea probei: Evidențiază punctele forte și abilitățile care facilitează dezvoltarea carierei profesionale. HPI este standardul în domeniu pentru măsurarea personalității în relație cu performanțele profesionale, bazat pe modeul Big 5. Trăsăturile de personalitate analizate de evaluarea HPI au impact asupra modului în care o persoană se raportează la mediul profesional și interacționează cu ceilalți. Profilul de Personalitate Hogan identifică aspectele vizibile ale personalității – acele tendințe comportamentale care sunt ușor remarcate și care contribuie la performanțele profesionale. Evaluarea HPI este relevantă în raport cu un anumit post – scorurile scăzute sau ridicate pot fi puncte forte în anumite contexte profesionale sau zone de dezvoltare în funcție de solicitările postului. Instrumentul este normat pe o populație de peste 500.000 de persoane active profesional din întreaga lume, cuprinzând peste 200 de categorii ocupaționale din toate ramurile economice majore.

Domenii de utilizare: psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor, psihologie aplicată în servicii

Scopul utilizării: screening, selecție, dezvoltare, predicția performanței și a compatibilității cu rolul, coaching

Grup ţintă: adulți (persoane peste 18 ani)

Durata medie de aplicare: 15-20 de minute

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: HART

Denumirea probei: MVPI – Motives Values Preferences Inventory (Profilul motivatiilor, valorilor si preferintelor Hogan)

Autori: Robert Hogan, Ph.D., Joyce Hogan, Ph.D.

Adaptarea în România: Hart Consulting

Anul în care a fost acordat avizul: 2013

Descrierea probei: Profilul Motivațiilor, Valorilor și Preferințelor pune în evidență valorile centrale și ariile de interes ale unei persone. Cele zece tipologii de valori centrale surprinse de evaluarea MVPI fac parte din identitatea personală. Valorile unei persoane influențează alegerile pe care aceasta le face în relație cu jobul și cariera profesională. În general, au tendința să fie apropiate de cei cu care împărtășesc valori comune și preferă mediile de lucru care le susțin valorile. Instrumentul identifică potențialele zone de conflict generate de valori diferite într-o echipă sau pe cele care sporesc sau reduc performanțele de lider ale unei persoane. De asemenea, ajută în explicarea preocupărilor unei persoane pe termen lung și oferă suport managerilor cu privire la cele mai potrivite practici de motivare pentru fiecare membru al echipei.

Domenii de utilizare: psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor, psihologie aplicată în servicii

Scopul utilizării: screening, selecție, dezvoltare, predicția performanței și a compatibilității cu rolul/ organizația, coaching

Grup ţintă: adulți (persoane peste 18 ani)

Durata medie de aplicare: 15-20 minute.

Forma de administrare: individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: Hart

Denumirea probei: NEO PI, NEO PI-R, NEO-FFI

Autori: Paul T. Costa, Jr., Ph.D., Robert R. Mc Care, Ph.D.

Adaptarea în România: Dragoș Iliescu, Ph.D., Mihaela Minulescu, Ph.D., Cătălin Nedelcea, Ph.D., Dan Ispas, M.A.

Anul în care a fost acordat avizul: 2009

Descrierea probei: Este util în cazul în care timpul de administrare al testului este limitat, iar pentru scopul testării obținerea unor informații globale privind personalitatea persoanei evaluate este considerată drept suficientă. Inventarul NEO măsoară diferențe între indivizi normali. Nu este un test de inteligență sau de abilități și nu este destinat să facă un diagnostic al problemelor de adaptare sau al problemelor care țin de sănătate mentală. Este foarte important ca în urma administrării testului să existe răspunsuri pentru toți itemii. Dacă subiectul nu a răspuns la anumiți itemi și nici nu mai este disponibil pentru a răspunde, examinatorul va trebui să stabilească dacă datele examinate vor putea fi interpretate în mod valid.

Domenii de utilizare: metodă utilizată în domeniul resurselor umane, psihologiei industrial-organizaționale, în psihologia clinică, psihologia școlară, orientarea vocațională, în consiliere și cercetare

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare

Grup ţintă: adolescenți și adulți; vârsta minimă 14 ani

Durata medie de aplicare: 20-30 de minute

Forma de administrare:individual / grup, autoevaluare

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Denumirea probei: NPQ – Chestionarul Nonverbal de Personalitate (Nonverbal Personality Questionnaire)

Autori: Sampo V. Paunonen, Ph.D.,Douglas N. Jackson, Ph.D., Michael C. Ashton, Ph.D.

Adaptarea în România: Dragoş Iliescu, Ph.D., Mihaela Minulescu, Ph.D., Cătălin Nedelcea, Ph.D.

Anul în care a fost acordat avizul: 2006

Descrierea probei: NPQ este un instrument nonverbal, centrat pe măsurarea unor trăsături de personalitate, regăsite în 16 scale, la care se adaugă o scală de validitate. Cele 16 trăsături de personalitate sunt descrise de Murray (1936) în teoria sa sistemică dedicată nevoilor umane.

Domenii de utilizare: psihologia muncii și industrial-organizațională, psihologie aplicată în servicii, psihologia transporturilor, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

Scopul utilizării: screening, clasificare/diagnostic, descrierea/planificarea intervențiilor, monitorizare

Grup ţintă: copii, adolescenți și adulți; vârsta minimă 11 ani

Durata medie de aplicare: 20 minute

Forma de administrare:individual / grup

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral