Supervizare

Supervizare profesională pentru psihologi

Supervizarea profesională – Adriana Costache

Supervizarea profesională – Adriana Costache

Supervizare profesională în București și Ilfov – Specialitatea Psihologie clinică; Psihologia muncii și organizațională;
Psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
Psihologia transporturilor