Supervizare în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale – Dr. Teodor Voicu

T20230301-supertvizate-T.Voicu
Supervizare în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale – Dr. Teodor Voicu

Data începerii supervizării: 01 martie 2023

Perioada de supervizare: 12 luni

Supervizor acreditat CPR: Comandor Av. (r) Dr. Teodor Voicu, psiholog principal

Telefon: 0744/508.121

E-mail: psiholog@teodorvoicu.ro

Facebook: https://www.facebook.com/teodor.voicu.1

La finalul perioadei de supervizare, tinerii psihologi cu care colaborez obțin următoarele deprinderi:

  • evaluarea psihologică în vederea selecției pentru angajare/admitere în instituțiile de învățământ din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
  • evaluarea psihologică în vederea supravegherii sănătății personalului din instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
  • evaluarea psihologică pentru deținerea și utilizarea armelor și munițiilor supuse autorizării, sau pentru a desfășura operațiuni cu materiale și substanțe explozive;
  • evaluarea psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale, conform reglementărilor legislative în vigoare;
  • evaluarea contextului muncii în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în funcție de caracteristicile mediului organizațional;
  • diagnoza climatului organizațional în scopul optimizării funcționării instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
  • asistența psihologică a personalului instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, prin programe și măsuri specifice, menite să asigure condițiile privind adaptarea la mediul de muncă specific, creșterea performanțelor profesionale, identificarea timpurie a semnelor/simptomelor tulburărilor psihice și remisiunea stărilor disfuncționale, precum și menținerea sănătății psihice a asistaților; asistența psihologică a persoanelor arestate preventiv, a celor care execută o pedeapsă privativă de libertate, precum și a altor categorii de persoane aflate în competența instituțiilor din domeniul apărării, ordinii și siguranței naționale;
  • activități specifice psihologiei operaționale în vederea asigurării psihologice a operațiilor militare, misiunilor, intervențiilor și acțiunilor operative.