Metodologie

Metodologie: metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică

Inventarul de depresie Beck

Inventarul de depresie Beck

Instrument de auto-evaluare alcătuit din 21 de itemi. BDI – II a fost construit ca un indicator al prezenţei şi severităţii simptomelor depresive

FJAS – Fleishman Job Analysis Survey

Fleishman Job Analysis Survey este un sistem utilizat pentru descrierea posturilor și sarcinilor de muncă în termenii aptitudinilor, deprinderilor și cunoștințelor necesare pentru realizarea acestora