Registrul cursurilor de formare profesională continuă

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?

Abordarea clinică a patologiei depresive, 10 credite profesionale, Asociația Română de Psihologie Comunitară

Abordarea clinică a tulburărilor psihotice, 10 credite profesionale, Asociația Română de Psihologie Comunitară

Actualități în DSM-5 – Metode și tehnici de evaluare și intervenție în tulburările de anxietate la copii, adolescenți și adulți, 10 credite profesionale/modul, Asociația Institutul de Promovare a Psihologiei Experimentate

Actualități în evaluarea clinică psihologică a tulburărilor de personalitate, 10 credite profesionale, Asociația Institutul de Psihologie Aplicată în domeniul Sănătății Mintale

Actualități în semiologia pentru psihologi, 10 credite profesionale, Asociația Institutul de Psihologie Aplicată în domeniul Sănătății Mintale

Afazia – evaluare, tehnici și metode de recuperare, 20 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Anxietatea la copil: strategii de psihodiagnostic și intervenție clinică și educațională, 10 credite profesionala, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Aplicații ale metodologiei informatizate pentru examinarea psihologică, evidența și raportarea datelor – PSITEST Cabinet, 10 credite profesionale, Asociaţia Română de Psihologie Comunitară

Aspecte practice din domeniile psihologia transporturilor și psihologia muncii și organizațională. Variante metodologice, 20 credite profesionale, Centrul de Psihologie Aplicată Timișoara și Asociația de Psihologie Ocupațională

Aspecte teoretice și practici de lucru în violența domestică, 10 credite profesionale, Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie

Cercetarea modernă în psihologie, Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Conferința Asociației Psihologilor din România 2021, Asociației Psihologilor din România și Universitatea din București

Conferința A.P.A.R. – ediția XVII ”Competențe adaptative și dezadaptative”, în curs de acreditare, Asociația Psihologilor Atestați din România – A.P.A.R. și Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială

Conferința A.P.A.R. – ediția X V ”Stresul – Punți între teorii, cercetări și studii de caz”, 24 credite profesionale, Asociația Psihologilor Atestați din România

Conferința Clujeană de Medicină Legală, ediția a III-a, 20 credite profesionale, Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca

Conferința de psihoterapie-psihiatrie, Centrul de Psihoterapie – Irina Gruia

Conferința de Psihoterapie Experiențială, ediția a XI-a ”Căi de a fi împreună în procesul schimbării. Psihoterapia între realitate și dorință”, credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experienţială Română

Conferința Health NOW, Asociația Choice în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Conferința Health Now 6, Asociația Choice în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai

Conferința Internațională ABA, ediția a IX-a, Help Autism și Autism Voice

Conferința Națională Militară de Științe Comportamentale, cu Participare Internațională „Dinamică și Inovație în Sănătate Psihologică și Comportamentală”, Societatea de Psihologie Militară în parteneriat cu Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală din cadrul Ministerului Apărării Naționale

Conferința națională militară de științe comportamentale, cu participare internațională, având ca temă Stres și reziliență în era post-Covid-19: provocări și oportunități, Societatea de Psihologie Militară în parteneriat cu Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală din cadrul Ministerului Apărării Naționale

Conferința Națională de Psihologie Penitenciară – Ediția a III-a, Asociația E-team Psychology

Conferința Națională NO ADDICT, Bridging Eastern and Western Psychiatry în parteneriat științific cu Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie și Colegiul Medicilor Iași

Conferința Națională Smart Psi, Asociația pentru Dezvoltarea Psihologiei

Conferința Națională „Stresul, Anxietatea, Depresia”, Houston-NPA

Conferința Națională de Psihologie Industrial-Organizațională ”Horia D. Pitariu”, ediția a XX-a, Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizațională (APIO)

Conferința Națională Militară de Științe Comportamentale, cu Participare Internațională „Dinamică și Inovație în Sănătate Psihologică și Comportamentală”, Societatea de Psihologie Militară

Conferinţa Naţională Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală, Ediția a VI-a, Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România

Congresul Național cu tema ”Cercetarea modernă în psihologie” – ediția a 15-a, ASCIPS

Consilier pentru victimele violenţei domestice, 60 credite profesionale, Asociația Catharsis

Consilierea psihologică și educațională a activităților de învățare la copii și adolescenți, 10 credite profesionale, Asociația Română pentru Excelență în Psihologia Educației

Consilierea psihologică / intervenția terapeutică a minorului și a părinților, 10 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Curs ABA, 60 credite profesionale, Help Autism

Curs de bază în adicții – Abordarea terapeutică a tulburărilor cauzate de uzul de substanțe, 40 credite profesionale, Asociația Catharsis

Curs de specializare în psihologie sportivă, 80 credite profesionale, Asociația SMART PSI

Curs de specializare în psiho-oncologie, 110 credite profesionale, Asociația SMART PSI

Curs licențiere DEPRETER – PAXONLINE, 42 credite profesionale, Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR)

Diagnosticul psihodinamic și Tipuri de organizare caracterială, 16 credite profesionale, Institutul SPER

Diagnoza și intervenția terapeutică de tip experiențial a copilului, 10 credite profesionale, Institutul SPER

Evaluarea în domeniul psihologiei clinice – noțiuni introductive, 20 credite profesionale, Institutul SPER

Evaluarea clinică, diferențe între evaluarea copilului și cea a adultului, 10 credite profesionale, Roxana Maier

Evaluarea, intervenția și consilierea pacientului oncologic, 10 credite profesionale, Asociația Restart la Viață împreună cu Clinica Psiho-Oncologie

Evaluarea personalității – de la normalitate la patologie, 40 credite profesionale, Ticu Constantin

Evaluarea psihologică a copilului cu cerințe educaționale speciale (CES), 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Evaluarea psihologică a copilului cu întârziere în dezvoltare și/sau tulburare din spectrul autist, 20 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Evaluarea psihologică a copilului și adultului cu Tulburare de Spectru Autist – Realizarea raportului de psiho diagnostic, 40 credite profesionale, Prof. Logoped Parascan Iulia Andreea

Evaluarea psihologică a copilului și adultului cu Tulburare de Spectru Autist – Realizarea raportului de psiho diagnostic, 40 credite profesionale, Asociația Atipic

Evaluarea psihologică a minorului în context familial în procesele civile și penale: procedură și obiective. Importanța identificării tipurilor de co-parentalitate, a stilurilor parentale și a tipurilor de atașament, 10 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Evaluarea psihologică individuală standardizată în selecția de personal, 20 credite profesionale, Asociația de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale din România

Evaluarea și expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat/neglijat, 10 credite profesionale, Asociaţia Expert Psy

Evaluarea și expertiza psihologică clinică în situații de divorț și alienare parentală, 10 credite profesionale, Asociaţia Expert Psy

Evaluare și intervenție clinică în traumă, 10 credite profesionale

Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente, 60 credite profesionale, Asociația Catharsis

Hiperactivitatea cu deficit de atenție: evaluare clinică și educațională, diagnostic diferențial și program de intervenție, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Hiperactivitatea cu deficit de atenție: program integrat de intervenție psihologică centrat pe copil, familie și școală, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Imagogenograma și alte tehnici proiective în analiza transgenerațională – paradigma T.U., 16 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Intervenții focusate pe soluții și întrebarea miracol, 8 credite profesionale, Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie

Intervenții psihologice pentru dezvoltarea optimală a identității în adolescență – o abordare pragmatic aplicativă, 10 credite profesionale, Institutul de Neuropsihologie din București

Interviul motivațional, 60 credite profesionale, Asociația Catharsis

Întâlniri între profesioniști. Studii de caz. Psihosexualitate, 4 credite profesionale, Asociația CATHARSIS în colaborare cu Iulia Oprea Cabinet de Psihologie

Întâlniri între profesioniști. Studii de caz. Terapie de familie, 4 credite profesionale, Asociația CATHARSIS în colaborare cu Iulia Oprea Cabinet de Psihologie

Intimitate. Corp. Emoții. Sexualitate. Psihologia Comportamentului Sexual, 16 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Platforma computerizată de evaluare psihologică (CASS++), 10 credite profesionale, Asociaţia Română de Psihologie Comunitară

Pregătirea pentru schimbare – Intervenții motivaționale în consumul de substanțe psihoactive, 10 credite profesionale, Asociația Catharsis

Prevenirea recăderilor, 60 credite profesionale, Asociația Catharsis

Programe de intervenție în psihologia clinică a copilului: de la conceptualizarea cazului la design și implementare, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Psihologie medicală aplicată în oncologie: Curs specializare în psiho-oncologie, 110 credite profesionale, Asociația Pacienților cu Boli Cronice RESTART LA VIATA

Managementul furiei, 10 credite profesionale, Asociația Catharsis

Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – ediția a IX-a, 10 credite profesionale, Asociația de Psihologie Aplicată Timișoara

Managementul traumei în accidentele colective, 10 credite profesionale, Zagorka Svetlana, Roxana Maier

Mecanisme psihologice clinice primare derivate din psihologia științifică: evaluare și conceptualizare în intervenția psihologică clinică primară, 4 credite profesionale, Cabinet Individual de Psihologie Tiba Alexandru Ioan

Metode și tehnici de evaluare și psihodiagnostic la adulți și copii în conformitate cu DSM-V, 10 credite profesionale, Asociația AIPE-PSI

Metode și tehnici interactive de autocunoaștere și dezvoltare personală utilizate în lucrul cu copii și adolescenți, 10 credite profesionale, Asociația Catharsis

Metode și tehnici de evaluare, psihodiagnostic și intervenție specifică (psihoterapie cognitiv comportamentală) la copiii și adulții cu TSA, 40 credite profesionale, Asociația AIPE-PSI

MBSR – Instrumente mindfulness pentru psihologi, 30 credite profesionale, AHPCC

Psihologie medicală aplicată în oncologie, Curs specializare în psiho-oncologie, 110 credite profesionale, Asociația Pacienților cu Boli Cronice RESTART LA VIATA

Psihosexologie – evaluare și intervenție terapeutică, 160 credite profesionale, Institutul SPER

Simpozion Național de GerontoPsihologie – 7 ”Longevitate Activă și Reziliență Psihologică – Factori Protectivi Gerontotehnologici”, 10 credite profesionale, Asociaţia Română de Psihologie Clinică

Strategii de consiliere psihologică și educațională a părinților pentru o eficientă implicare în obținerea performanțelor academice ale copiilor și adolescenților, 10 credite profesionale, Asociația Română pentru Excelență în Psihologia Educației

Tehnici de relaxare și mindfulness pentru copii și adolescenți, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Tehnici expresiv-creative și proiectiv-metaforice, 10 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Tehnicile și testele cvasi-proiective și proiective – Modul 1 Intervenția și consilierea personală și psihologică, 10 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Tehnicile și testele psihometrice și proiective – Modul 2 Intervenția și consilierea personală și psihologică, 10 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Terapia logopedică în tulburările de neurodezvoltare, 40 credite profesionale, Asociația Română de Psihologie Aplicată

Terapie sexuală. Model de evaluare clinică și intervenții validate științific, 8 credite profesionale, Asociația Catharsis

Traumele de relație, 14 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Tulburările de învățare la copii (dislexia, disgrafia, discalculia). Curricula CES, 10 credite profesionale, Institutul de Promovare a Psihologiei Experimentate

Tulburările disruptive, de control al impulsurilor și de conduită, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Tulburări legate de consumul de substanțe psihoactive, 10 credite profesionale, Asociația Catharsis

Tulburările de limbaj și specificul terapiei logopedice în dislalie și dislexo-disgrafie, 24 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Tulburările anxioase și depresive la adult – Modulul 1 | Tulburările anxioase la adult: conceptualizarea cazului și model de intervenție psihoterapeutică, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Tulburările anxioase și depresive la adult – Modulul 2 | Depresia la adult: conceptualizarea cazului și model de intervenție psihoterapeutică, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

50 de minute cu obiectiv – Modele practice și tehnici avansate de lucru cu clientul în cabinet, 20 credite profesionale, Asociația Catharsis