Registrul cursurilor de formare profesională continuă

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?

Actualități în DSM-5 – Metode și tehnici de evaluare și intervenție în tulburările de anxietate la copii, adolescenți și adulți, 10 credite profesionale/modul, Asociația Institutul de Promovare a Psihologiei Experimentate

Actualități în evaluarea clinică psihologică a tulburărilor de personalitate, 10 credite profesionale, Asociația Institutul de Psihologie Aplicată în domeniul Sănătății Mintale

Actualități în semiologia pentru psihologi, 10 credite profesionale, Asociația Institutul de Psihologie Aplicată în domeniul Sănătății Mintale

Afazia – evaluare, tehnici și metode de recuperare, 20 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Anxietatea la copil: strategii de psihodiagnostic și intervenție clinică și educațională, 10 credite profesionala, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Aspecte practice din domeniile psihologia transporturilor și psihologia muncii și organizațională. Variante metodologice, 20 credite profesionale, Centrul de Psihologie Aplicată Timișoara și Asociația de Psihologie Ocupațională

Aspecte teoretice și practici de lucru în violența domestică, 10 credite profesionale, Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie

Conferința A.P.A.R. – ediția X V „Stresul – Punți între teorii, cercetări și studii de caz”, 24 credite profesionale, Asociația Psihologilor Atestați din România

Conferința Clujeană de Medicină Legală, ediția a III-a, 20 credite profesionale, Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca

Conferința de psihoterapie-psihiatrie, Centrul de Psihoterapie – Irina Gruia

Conferința Internațională ABA, ediția a IX-a, Help Autism și Autism Voice

Conferința Națională Militară de Științe Comportamentale, cu Participare Internațională „Dinamică și Inovație în Sănătate Psihologică și Comportamentală”, Societatea de Psihologie Militară în parteneriat cu Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Conferința Națională de Psihologie Penitenciară – Ediția a III-a, Asociația E-team Psychology

Conferința Națională NO ADDICT, Bridging Eastern and Western Psychiatry în parteneriat științific cu Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie și Colegiul Medicilor Iași

Conferința Națională „Stresul, Anxietatea, Depresia”, Houston-NPA

Conferința Națională de Psihologie Industrial-Organizațională ”Horia D. Pitariu”, ediția a XX-a, Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizațională (APIO)

Conferinţa Naţională Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală, Ediția a VI-a, Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România

Consilier pentru victimele violenţei domestice, 60 credite profesionale, Asociația Catharsis

Consilierea psihologică și educațională a activităților de învățare la copii și adolescenți, 10 credite profesionale, Asociația Română pentru Excelență în Psihologia Educației

Consilierea psihologică / intervenția terapeutică a minorului și a părinților, 10 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Curs ABA, 60 credite profesionale, Help Autism

Curs de bază în adicții – Abordarea terapeutică a tulburărilor cauzate de uzul de substanțe, 40 credite profesionale, Asociația Catharsis

Curs de specializare în psihologie sportivă, 80 credite profesionale, Asociația SMART PSI

Curs de specializare în psiho-oncologie, 110 credite profesionale, Asociația SMART PSI

Evaluarea personalității – de la normalitate la patologie, 20 credite profesionale, Ticu Constantin

Evaluarea psihologică a copilului și adultului cu Tulburare de Spectru Autist – Realizarea raportului de psiho diagnostic, 40 credite profesionale, Prof. Logoped Parascan Iulia Andreea

Evaluarea psihologică a copilului și adultului cu Tulburare de Spectru Autist – Realizarea raportului de psiho diagnostic, 40 credite profesionale, Asociația Atipic

Evaluarea psihologică a minorului în context familial în procesele civile și penale: procedură și obiective. Importanța identificării tipurilor de co-parentalitate, a stilurilor parentale și a tipurilor de atașament, 10 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Evaluarea psihologică și programe de intervenție pentru copil și familie în situații de divorț, adopție sau traumă, 20 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Evaluarea psihologică individuală standardizată în selecția de personal, 20 credite profesionale, Asociația de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale din România

Evaluare și intervenție clinică în traumă, 10 credite profesionale

Hiperactivitatea cu deficit de atenție: evaluare clinică și educațională, diagnostic diferențial și program de intervenție, 20 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Imagogenograma și alte tehnici proiective în analiza transgenerațională – paradigma T.U., 16 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Intervenții focusate pe soluții și întrebarea miracol, 8 credite profesionale, Centrul de Formare și Terapie pentru Copil, Cuplu și Familie

Intervenții psihologice pentru dezvoltarea optimală a identității în adolescență – o abordare pragmatic aplicativă, 10 credite profesionale, Institutul de Neuropsihologie din București

Interviul motivațional, 60 credite profesionale, Asociația Catharsis

Intimitate. Corp. Emoții. Sexualitate. Psihologia Comportamentului Sexual, 16 credite profesionale, Societatea de Psihoterapie Experiențială Română (Institutul S.P.E.R.)

Managementul furiei, 10 credite profesionale, Asociația Catharsis

Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – ediția a VII-a, 10 credite profesionale, Asociația de Psihologie Aplicată Timișoara

Managementul traumei în accidentele colective, 10 credite profesionale, Zagorka Svetlana, Roxana Maier

Mecanisme psihologice clinice primare derivate din psihologia științifică: evaluare și conceptualizare în intervenția psihologică clinică primară, 4 credite profesionale, Cabinet Individual de Psihologie Tiba Alexandru Ioan

Metode și tehnici interactive de autocunoaștere și dezvoltare personală utilizate în lucrul cu copii și adolescenți, 10 credite profesionale, Asociația Catharsis

Metode și tehnici de evaluare, psihodiagnostic și intervenție specifică (psihoterapie cognitiv comportamentală) la copiii și adulții cu TSA, 40 credite profesionale, Asociația AIPE-PSI

Strategii de consiliere psihologică și educațională a părinților pentru o eficientă implicare în obținerea performanțelor academice ale copiilor și adolescenților, 10 credite profesionale, Asociația Română pentru Excelență în Psihologia Educației

Tehnicile și testele cvasi-proiective și proiective – Modul 1 Intervenția și consilierea personală și psihologică, 10 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Tehnicile și testele psihometrice și proiective – Modul 2 Intervenția și consilierea personală și psihologică, 10 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix   

Terapie sexuală. Model de evaluare clinică și intervenții validate științific, 8 credite profesionale, Asociația Catharsis

Tulburări legate de consumul de substanțe psihoactive, 10 credite profesionale, Asociația Catharsis

Tulburările de limbaj și specificul terapiei logopedice în dislalie și dislexo-disgrafie, 24 credite profesionale, Asociația CCDU-Phoenix

Tulburările anxioase și depresive la adult – Modulul 1 | Tulburările anxioase la adult: conceptualizarea cazului și model de intervenție psihoterapeutică, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

Tulburările anxioase și depresive la adult – Modulul 2 | Depresia la adult: conceptualizarea cazului și model de intervenție psihoterapeutică, 10 credite profesionale, Institutul de Psihologia Dezvoltării

50 de minute cu obiectiv – Modele practice și tehnici avansate de lucru cu clientul în cabinet, 20 credite profesionale, Asociația Catharsis

Actualizat în data de 24 februarie 2020.