Formare continuă: Workshop „50 de minute cu obiectiv – Modele practice și tehnici avansate de lucru cu clientul în cabinet”

Data / Locație:

  • 23-24 mai 2020 – București, Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 3, sala 116, Sector 1

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 20 credite profesionale.

Cursul se desfăşoară sub egida Colegiului Psihologilor din România, Comisia de psihologie clinică și psihoterapie

Specialitatea profesională în care sunt valabile creditele CPR: în toate specialitățile în care se solicită o treaptă profesională superioară în regim autonom (din martie 2019 – prezent sunt necesare minimum 10 credite în profesie/an).

Taxa de participare: 600 lei

Organizator: Asociația Catharsis

Formator: Lucia Elena Popescu

Telefon: 0723/992.930

E-mail: cursuri@asociatiacatharsis.ro

Sursa: http://asociatiacatharsis.ro/, 03 martie 2020

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?