Sari la conținut

Testul Portage

Portage este un test de evaluare a copiilor mici (cu vârste de până la 6 ani).

Fiecare secțiune are un număr de itemi la care trebuie răspuns, întrebările sunt împărțite pe paliere de vârstă de la 0 – 1 an; 1 – 2 ani; 2 – 3 ani; 3 – 4 ani; 4 -5 ani; 5 – 6 ani. În grila de evaluare trebuie răspuns începând cu întrebarea numărul 1 de la fiecare secțiune (chiar și când copilul are 4 ani și întrebarea 1 se referă la o vârstă de 0 – 1 an). Răspunsul afirmativ se traduce prin încercuirea numărului întrebării pe grila de evaluare, iar răspunsul negativ se traduce prin lăsarea neîncercuită a întrebării respective.

În condițiile în care nu există siguranța că execută în mod uzual o sarcină, se face o probă cu copilul și apoi se încercuiește sau nu răspunsul la întrebarea respectivă. De asemenea, dacă o face doar din când în când, atunci când vrea el și în marea majoritate a timpului nu, corect este să se dea un răspuns negativ la întrebarea respectivă.

Atunci când răspunsurile sunt pozitive la un palier de vârstă în proporție de 90%, se trece la următorul palier; în momentul în care răspunsurile pozitive sunt sub 50% -60% se întrerupe testarea, existând două variante:
a) trecerea la palierul de vârstă imediat superior, observația este că totuși copilul execută 30-50 % din cerințe – în acest caz se consideră că vârsta mentală a copilului la secțiunea respectivă este întreagă la palierul de vârstă unde nu execută decât 50% din cerințe;

b) a 2-a variantă este cea în care copilul nu execută decât 2-3 cerințe de la palierul de vârstă superior și atunci trebuie să se considere palierul de vârstă unde el nu reușește decât 50% ca fiind palierul maxim pentru el în acest moment.

La sfârșit vom avea o situație care va arăta astfel (să presupunem că vârsta cronologică a copilului este de 5 ani și 3 luni = 5,25 ani):
– Socializare – 3,5 ani
– Limbaj – 1,8 ani
– Autoservire – 3 ani
– Cognitiv – 2,5 ani
– Motor – 4,5 ani
Vârsta mentală a copilului va fi media aritmetică între cele cinci secțiuni , respectiv 3,5 + 1,8 +3 + 2,5 + 4,5 = 15,3 care trebuie împărțită la 5 și vom avea o vârstă mentală de 3,06 ani. Scorul (sau IQ) pe care îl vom calcula va fi vârsta mentală de împărțit la vârsta cronologică X 100 adică (3,06 ani / 5,25 ani) x100 = 0,58 X 100 = 58 pct.

Interpretare: putem structura programul de lucru al copilului cu accent pe direcțiile în care scorul este mai mic.

Evaluările succesive vor arăta evoluția per ansamblu și pe secțiuni. Scorurile între care se poate înscrie un anumit nivel de dezvoltare sunt:
130 + Excepțional
120 – 129 Foarte bun
110 – 119 Mediu – Superior
90 – 109 Mediu
80 – 89 Mediu – inferior
70 – 79 Zona de graniță
55 – 69 Retard ușor
40 – 54 Retard moderat
30 – 39 Retard sever
Sub 30 – Retard profund

Vârsta Mentală = (Socializare + Limbaj + Autoservire + Cognitiv + Motor) / 5
I.Q. = (Vârsta Mentală / Vârsta Cronologică) x 100

Test – Portage.odt

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică