Motivație și personalitate – Abraham H. Maslow

Motivație și personalitate reprezintă consemnarea originală a activității desfășurate de unul dintre cei mai creativi psihologi ai secolului al XX-lea.

A devenit o lucrare de referință pentru orice om preocupat de teoriile lui Abraham H. Maslow, fapt dovedit de interesul crescând manifestat de autori care semnează în cele mai importante reviste de psihologie, educație, afaceri, studii sociale și din alte domenii.

Maslow reanalizează teoria clasică a instinctelor în capitolul ”O reexaminare a teoriei instinctelor”.  Această teorie aplică conceptul biologic de instinct la comportamentul uman. Instinctiviștii caută originea tuturor manifestărilor comportamentale în instinctele moștenite, spre deosebire de comportamentaliști, care explică toate comportamentele prin prisma învăţării.

În acest capitol, Maslow alcătuiește un rezumat al problemelor majore ale abordării instinctiviste. El susţine că orice analiză atentă a comportamentului uman va dezvălui o combinaţie de efecte ale eredităţii și ale mediului. Maslow spune că trebuinţele umane au într-adevăr o componentă instinctuală, dar că aceasta este destul de slabă în general. Oamenii normali, sănătoși nu sunt dominaţi de trebuinţele lor instinctuale, nici nu sunt profund frustraţi dacă unele dintre ele rămân neîmplinite.

Freud afirma că cerinţele Eului și ale culturii noastre sunt inevitabil în conflict cu cele mai profunde instincte ale noastre, în esenţă egoiste. Maslow nu este de acord cu aceasta. Contraargumentul său este că suntem în esenţă buni și cooperanţi, că ne putem găsi împlinirea cu ajutorul culturii, în loc să fim frustraţi de ea.

În capitolul „Ierarhia trebuinţelor“, Maslow ia în discuţie diferenţele dintre trebuinţele superioare și cele inferioare din cadrul ierarhiei. El afirmă că cele superioare au apărut mai târziu în cursul evoluţiei și, de asemenea, că apar mai târziu în fiecare individ. Trebuinţele superioare sunt mai puţin presante și pot fi amânate mai multă vreme. Satisfacerea trebuinţelor superioare îl face pe om mai fericit și conduce la o mai bună dezvoltare personală. De asemenea, ea necesită un mediu extern mai bun.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României: Motivație și personalitate / Abraham H. Maslow – București, Editura Trei, 2013

Accesați: Cărți care au schimbat percepțiile unor generații întregi