Interviu

Interviul este o modalitate directă de comunicare prin care se culeg informații despre un individ de către unul sau mai mulți oameni.

Interviul este o formă particulară de schimb de informații, în care sunt implicați: un intervievator (o persoană care inițiază și conduce desfășurarea interviului) și unul sau mai mulți intervievați (persoane participante la interviu, de la care se urmărește să se obțină informații).

Ca tehnică de selecție, interviul este considerat cel mai comod instrument dar în același timp o metodă subiectivă și sensibilă la biasări sistematice.

Mediul în care are loc interviul afectează eficiența acestuia.

Modul în care este organizat interviul (pregătirea și desfășurarea acestuia) reflectă cultura, valorile și imaginea organizației.

Accesați: Ghid de interviu semistructurat