Desenul Familiei

Denumirea probei: Desenul Familiei

Autori: Colette Jourdan-Ionescu, Joan Lachance

Descrierea probei: Numeroși autori au menționat că studiul desenelor efectuate de subiect permite recunoașterea acestuia. Pentru copil, desenul este un mijloc natural de a experimenta. El face cu mult mai mult decât să reproducă fidel un model atunci când desenează un obiect sau un personaj anume, el îl modelează în funcție de propriile sale caracteristici psihice. Prin desen, copilul exteriorizează ceva din viața lui interioară. Această exprimare se realizează prin intermediul simbolurilor, imaginilor care rămân foarte personale și care au o semnificație specifică.

Desenul copilului arată maniera personală de a se simți și de a-și simți mediul înconjurător.

Desenele copiilor au nu atât valoare informativă, cât semnificația unei comunicări personale. Aceasta vizează exprimarea personalității, tendința stărilor de spirit și atitudinile aferente acestora.

Testul „Desenul familiei” oferă acces la sentimente pe care subiectul le are față de familia sa și la locul pe care el crede că îl ocupă în cadrul acesteia. De fapt, putem înțelege cum își reprezintă copilul familia, realitatea psihică a acestuia. Cea mai mare parte dintre copii vor desena o familie după criterii subiective, o familie corespunzând unei dorințe.

Nu poate fi făcută o interpretare valabilă a desenului familiei decât ținând cont de mediu și de realitatea actuală și istorică a subiectului. Cunoașterea în prealabil a anamnezei permite considerarea ca fiind normale și relative a elementelor care, în alte circumstanțe, ar fi semnificative pentru o patologie. Este vorba de caracteristici care corespund realității, cum ar fi de exemplu dimensiunile părinților și copiilor.

Date de contact ale distribuitorului: TestCentral

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică