Ce sunt creditele eliberate de Colegiul Psihologilor din România

Creditele reprezintă un sistem de punctaj asociat unui număr de ore de curs, care se consideră a fi necesare pentru formarea continuă în profesie.

Scopul creditelor este verificarea de către Colegiul Psihologilor din România dacă acel psiholog își continuă formarea profesională.

Creditele nu sunt luate în considerare retroactiv.

Colegiul Psihologilor din România acreditează cursurile de formare profesională continuă, seminariile sau workshop-urile, conferințele, congresele sau alte manifestări științifice în domeniul psihologiei și psihoterapiei.

Participarea la manifestări științifice acreditate de Colegiul Psihologilor este necesară numai după obținerea avizului de liberă practică.  După obținerea  avizului de liberă practică Colegiul Psihologilor cere întrunirea a minim 10 credite/an, ca urmare a parcurgerii modalităților de formare profesională continuă organizate de către furnizorii de formare profesională avizați de către CPR.

Evenimente, cursuri și activități psihologice acreditate CPR

Creditele cu care sunt acreditate aceste manifestări științifice sunt utile doar psihologilor și psihoterapeuților, care dețin avizul de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, indiferent de treapta de specializare.

Câte credite sunt necesare pentru trecerea la o treaptă superioară?