Ce sunt creditele eliberate de Colegiul Psihologilor din Romania

Creditele reprezintă un sistem de punctaj asociat unui numar de ore de curs, care se considera a fi necesare pentru formarea continua in profesie.

Scopul creditelor este verificarea de catre Colegiul Psihologilor din Romania daca acel psiholog isi continua formarea profesionala.

Creditele nu sunt luate in considerare retroactiv.

Colegiul Psihologilor din Romania acrediteaza cursurile de formare profesionala continua, seminariile sau workshopurile, conferintele, congresele sau alte manifestari stiintifice in domeniul psihologiei si psihoterapiei.

Participarea la manifestari stiintifice acreditate de Colegiul Psihologilor este necesara numai după obtinerea avizului de libera practica.  Dupa obtinerea  avizului de libera practica Colegiul Psihologilor cere intrunirea a minim 10 de credite/an (incepand cu anul 2014), in fiecare specializare, ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR.

Creditele cu care sunt acreditate aceste manifestari stiintifice sunt utile doar psihologilor si psihoterapeutilor,  care detin avizul de libera practica eliberat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, indiferent de treapta de specializare.

Creditele sunt necesare pentru mentinerea avizului de libera practica, acestea obtinute prin frecventarea manifestarilor stiintifice creditate de Colegiul Psihologilor.