Sari la conținut

Art 9 din Conținut dosar atestare profesională nivelul I de specializare – practicant, regim exercitare: autonom

Art. 9

Dovada formării profesionale continue în specialitatea pentru care se solicită obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare – practicant, regim exercitare: autonom, pentru perioada scursă de la obținerea atestatului de practicant – regim exercitare supervizare, (participarea la conferințe, workshop-uri, cursuri, seminarii, școli de vară, etc. organizate de furnizori de formare profesională continuă avizați de Colegiul Psihologilor din România) – copie, în conformitate cu originalul (modalitatea de calcul a creditelor profesionale – 2006 – aprilie 2010, 10 credite în specialitate / an; mai 2010 – 2013, 20 de credite în specialitate / an; 2014 – 2018, 10 credite în specialitate / an, martie 2019 – prezent – 10 credite în profesie / an);

Link: https://alegericpr.ro/

Sursa: Colegiul Psihologilor din România, 09 noiembrie 2019

Evenimente, cursuri și activități psihologice acreditate CPR